Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en Welzijn

D66 wil:
• Een goede positie en ondersteuning van mantelzorgers door training,
begeleiding en opvang bij uitval van een mantelzorger;

• Dat ouderen en andere mensen met een zorgvraag zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen, mits ze dat willen en kunnen. Keuzevrijheid
van de cliënt staat hierbij voorop;

• Particuliere initiatieven voor particuliere collectieve zorginkoop
ondersteunen;

• Versterken sociale teams;

• Aanpak van personen met verward gedrag door zorg in plaats van cel.

Zorg en Welzijn