Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veilige gemeente

D66 wil:
• Starten met een pilot gereguleerde wietteelt;

• Voortzetting van het huidige beleid van het tegengaan van ondermijning,
mede op basis van de wet Bibob en voorlichting aan bewoners;

• De gemeente scherper gaat controleren of de veiligheid voldoende
geborgd is en ingrijpt daar waar dat het niet het geval is.

Veilige gemeente