Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Van afval tot grondstof

D66 wil:

• Dat de gemeente vooroploopt in het hergebruik van grondstoffen en
dat ze inwoners en bedrijven hier ook toe aanspoort;

• Het succesvolle Diftar-beleid met het uitgangspunt dat de vervuiler
betaalt voortzetten;

• Voorspelbaarheid en continuïteit in de wijze van en tarifering van het
afvalbeleid;

• Openstaan voor verbeteringen in het Diftar-beleid, waaronder de
mogelijkheid voor het aanbieden van groenafval in de binnenstad
verkennen;

• Stringentere handhaving van en vergrote pakkans op het illegaal
dumpen van afval;

• Geleidelijke overgang naar ’omgekeerd inzamelen’, waarbij de service
voor het ophalen van grondstoffen hoog blijft.

Van afval tot grondstof