Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sport

D66 wil:
• Sporten zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren;

• Dat alle sportverenigingen een vertrouwenspersoon hebben;

• Sporten stimuleren door meer aandacht voor sporten op school;

D66 vindt sport en bewegen in de samenleving belangrijk. Sport is
goed voor gezondheid, sociale cohesie en samenwerken. Daarnaast is
sport gewoon leuk en hebben veel mensen hierin een hobby gevonden.
Iedereen die wil sporten, moet kunnen sporten. Het Deventer Sportbedrijf
ondersteunt als professionele organisatie daar waar nodig en gewenst
de sportverenigingen op gebieden waar speciale expertise vereist is,
zoals bijv. duurzaamheid, en administratie.

Sport