Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Openbare ruimte & leefomgeving

D66 wil:
• De achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte inhalen en
de belangrijkste pleinen, parken en straten in de stad met extra kwaliteit
inrichten;

• Sporten en bewegen in de eigen wijk stimuleren;

• Initiatieven steunen van bewoners voor leefbaarheid;

• Meer groen in de stad om meer klimaatbestendig te zijn;

• Het Grote Kerkhof zo snel mogelijk autovrij maken

Openbare ruimte & leefomgeving