Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sociale zaken en werk

D66 wil:
• Dat werkzoekenden zo goed mogelijk worden geholpen in hun
zoektocht naar werk (betaald of vrijwilligerswerk);

• Dat de gemeente zich blijft inspannen om de banen in de maakindustrie
in Deventer te behouden, met het oog op behoud van voldoende
werkgelegenheid voor de lager opgeleiden;

• Dat de gemeente degenen die recht hebben op een vorm van
inkomensondersteuning, moet ondersteunen om de weg te vinden naar
de wettelijke regelingen, eventueel bijstand en indien van toepassing
schulphulpverlening;

• Dat wachtlijsten voor schuldhulpverlening zo snel mogelijk weggewerkt
moeten worden.

Sociale zaken en werk