Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs

D66 wil:
• Een actieve rol van de gemeente met de lokale onderwijspartners;

• Dat alle jongeren met een diploma van school gaan;

• Opleidingsinstituten op verschillende niveaus verbinden met
ondernemers in Deventer voor een optimale afstemming tussen
onderwijs en arbeidsmarkt;

• Dat onderwijsgebouwen aan (duurzame) eisen voldoen en elk gebouw
een eigen conciërge heeft;

• De mogelijkheden onderzoeken om in Deventer te komen tot meer
Integrale Kindcentra (IKC’s), waarin basisscholen en de locatie(s) voor
kinder- en buitenschoolse opvang intensief samenwerken, zodat een
doorlopende speel-, ontwikkel-, leer- en zorglijn voor kinderen van 0-13
jaar ontstaat.

Onderwijs