Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ondernemen

D66 wil:
• Regels versoepelen, zodat er meer ruimte komt voor ondernemers om
te ondernemen;

• Goede samenwerking en afstemming met de andere gemeenten in
de Stedendriehoek om als regio een aantrekkelijk vestigingsklimaat te
realiseren;

• Meer bedrijfsinvesteringszone (BIZ)-en in de gemeente en aanvullen
met gerichte publieke investeringen zodat privaat en publiek geld elkaar
versterkt.

Ondernemen