Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Mobiliteit en parkeren

D66 wil:
• Versterkt inzetten op het stimuleren van het gebruik van de fiets, ten
koste van ruimte voor de auto. Dit door verbetering van fietsroutes,
slimme verlichting op de fietsroutes, voorrang bij kruisingen en
verkeerslichten, veilige fietsroutes en schoolomgeving en herverdeling
van de beschikbare ruimte na onderhoudswerkzaamheden aan de
wegen;

• Betere mogelijkheden voor veilig fietsparkeren, in het bijzonder in de
binnenstad;

• Inzetten op verbetering van de fietsroute langs de spoorbrug;

• Bij de planning, bouw, beheer en onderhoud van fietsinfrastructuur
gebruikmaken van de kennis en ervaring van de gebruikers en de
Fietsersbond door een structurele samenwerking;

• Met bovenstaande maatregelen in 2022 Fietsstad van Nederland
worden;

• Stimuleren van schone mobiliteit door o.a. oplaadpalen voor auto’s en
fietsers;

• Vasthouden aan bestaand parkeerbeleid met minder geparkeerde
auto’s op straat en meer in de parkeergarages;

• Stoppen met de jaarlijkse storting uit het parkeerfonds naar algemene
middelen.

Mobiliteit en parkeren