Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Landelijk gebied en landbouw

D66 wil:
• Behoud en versterking van de natuur en landschappelijke kwaliteit,
waaronder karakteristieke bebouwing, cultuurhistorische en
landschapselementen;

• Aandacht voor de gezondheidsschade door mega-stallen;

• Terughoudende en zeer zorgvuldige beoordeling van aanvraag van
vergunningen voor stallen met zeer grote aantallen dieren;

• Sociale problematiek in landelijk gebied en dorpen monitoren.

Landelijk gebied en landbouw