Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Jeugdzorg

D66 wil:
• Meer aandacht voor de overstap van zorg van 18- naar 18+, zodat
jongeren niet tussen wal en schip vallen;

• De aanpak ‘Van Wieg naar Werk’ evalueren;

• Extra aandacht voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de Jeugd
Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ) en het terugdringen van de
wachtlijsten door een integrale aanpak.

Jeugdzorg