Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzame energie

D66 wil:

• Extra middelen op de begroting vrijmaken om een versnelling op het
gebied van duurzame energie mogelijk te maken;

• Meer windmolens in onze gemeente mogelijk maken;

• Zoveel mogelijk toepassingen van zonnepanelen stimuleren en
onderzoek naar de mogelijkheden van zonneparken in de gemeente;

• Stimuleren dat slecht of matig geïsoleerde huizen worden aangepakt;

• Particuliere initiatieven, coö peraties, wijkteams en transitiegroepen
op het gebied van duurzame energie ondersteunen, waar nodig ook met
financiële middelen vanuit de gemeente;

• Inzetten op een actieve transitie van het gebruik van aardgas naar
duurzame vormen van energie.

Duurzame energie