Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Diversiteit en integratie

D66 wil:
• Gelijke kansen voor iedereen, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht
of seksuele geaardheid en dat Deventer zich in blijft zetten voor de
verdere emancipatie;

Verdraagzaamheid raakt ons allemaal. Wij vinden dat de gemeente moet
bijdragen om acties en doelen uit te voeren, waaronder voorlichting
door het Etty Hillesum Centrum, ook wanneer de Rijksmiddelen
(‘Regenbooggelden’) niet langer beschikbaar zijn.
Deventer is een open en tolerante gemeente voor iedereen, waar
iedereen vanzelfsprekend gelijke kansen moet hebben. D66 omarmt
de diversiteit in onze gemeente. Van de inwoners van Deventer is ruim
11% buiten Nederland geboren en 80 verschillende nationaliteiten zijn
verenigd in onze gemeente. De gemeente moet hier bewust van zijn en
hier waar nodig op inspelen.

Diversiteit en integratie