Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bedrijventerreinen

D66 wil:
• Volop steun geven aan de ontwikkeling van het DOIC en het
gasfabriekterrein als innovatieve broedplaatsen voor nieuwe bedrijven
en banen;

• Actief inzetten op de acquisitie voor bedrijventerrein A1, met een
scherp profiel voor duurzaamheid. Duurzame bedrijven krijgen voorrang
bij kavelverkoop;

• De bereikbaarheid van de ’oudere’ bedrijventerreinen verbeteren
(met name met de fiets) en waar nodig ondernemers ondersteunen
om tot herverkaveling van bedrijven te komen, zodat deze oudere
bedrijventerreinen optimaal benut worden;

• Ruimte geven om de mogelijkheden te verkennen voor een ‘Leisurestrip’ langs de A1.

Bedrijventerreinen