Steun ons en help Nederland vooruit

Verduurzamen woningvoorraad

De grootste besparing in het energiegebruik is nog altijd te boeken door woningisolatieprogramma’s. D66 wil zich hier sterk voor maken. De sociale verhuurders richten zich op de huursector, maar daarnaast vraagt ook de koopsector en particuliere verhuur alle aandacht. De kosten gaan voor de baten uit, en de baten (lagere energielasten) kunnen worden ingezet om voorafgaande investeringen terug te betalen. D66 wil zoeken naar financiële constructies (zoals revolverende fondsen) om dit soort programma’s rond te krijgen. De verwachting is dat het kabinet, dankzij druk van D66, hiervoor nieuwe mogelijkheden zal creëren.

Laatst gewijzigd op 31 januari 2019