Steun ons en help Nederland vooruit

Verdeel de lasten eerlijk

D66 wil dat de lasten eerlijk zijn verdeeld, dat ze inzichtelijk zijn en kostendekkend. Bij
tekorten op de begroting wordt gezocht naar bezuinigingen of mogelijkheden taken
efficiënter en goedkoper uit te voeren.

Laatst gewijzigd op 30 januari 2019