Steun ons en help Nederland vooruit

Schone(re) mobiliteit

D66 vindt dat de (auto)mobiliteit schoner moet. De infrastructuur voor laadpalen moet
hiervoor worden uitgebreid. De gemeente geeft planologisch ruimte aan exploitanten
en geeft vergunningen af. D66 wil actief op zoek naar versnelling van schone (auto)
mobiliteit.

Laatst gewijzigd op 30 januari 2019