Steun ons en help Nederland vooruit

Recht om te plannen (right to plan)

Recht om te plannen (right to plan):
Als bewonersgroepen dit willen, kunnen zij het initiatief nemen om buurtontwikkelingsplannen op te stellen. Deze kunnen vervolgens onderdeel worden van gemeentelijke plannen voor gebiedsontwikkeling.

Laatst gewijzigd op 17 januari 2019