Steun ons en help Nederland vooruit

Op naar een energieneutraal Deventer in 2030

Duurzame energie is essentieel voor onze toekomst. De traditionele energieopwekking met fossiele brandstoffen is de belangrijkste bron van het broeikasgas CO2, met een wereldwijde klimaatverandering tot gevolg. Ondanks veel goede initiatieven om energie te verduurzamen (bijvoorbeeld door middel van windenergie, zonne-energie, biomassa) levert dit nog veel te weinig resultaat op.

D66 wil daarom sneller en intensiever aan de slag met duurzame energie, want 2050, het jaar waarin 80 tot 95 % van de CO2-uitstoot moet zijn teruggedrongen, is nog maar één generatie van ons verwijderd! Wij willen dat Deventer hier actief op inzet door het plan van aanpak om de transitie naar een energieneutraal 2030 en een gasloos 2050 te versnellen. Niet alleen leveren we zo onze bijdrage aan een duurzame energievoorziening. Ook zorgt dit voor groei van de werkgelegenheid in de energiesector en draagt het bij aan een positief, vooruitstrevend en duurzaam imago van onze gemeente. De aantrekkelijkheid van Deventer als woon- en werkstad neemt hierdoor toe.

Laatst gewijzigd op 31 januari 2019