Steun ons en help Nederland vooruit

Investeer opbrengsten uit parkeren in mobiliteit

D66 wil de jaarlijkse storting uit het parkeerfonds aan de algemene middelen afbouwen
en hecht aan een sluitende parkeerexploitatie van het gehele parkeerbedrijf. Het
parkeerfonds moet primair bedoeld blijven voor investeringen in de bereikbaarheid. Een
positief financieel resultaat biedt ruimte voor extra investeringen in het fietsparkeren,
fietsinfrastructuur of andere maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren.

Laatst gewijzigd op 30 januari 2019