Steun ons en help Nederland vooruit

Betrek inwoners bij hun omgeving

Om goede resultaten te kunnen boeken, vindt D66 het essentieel dat de inwoners van de gemeente intensief betrokken worden bij de invulling van hun eigen woonomgeving. Alleen daardoor kunnen kwaliteit, duurzaamheid en draagvlak samengaan. Wanneer bewoners met verbetervoorstellen komen voor het beheer en onderhoud in de wijk, dan wil D66 dat de gemeente hier zoveel mogelijk aan meewerkt.

Laatst gewijzigd op 31 januari 2019