Steun ons en help Nederland vooruit

Afvalbeleid (Diftar)

In 2013 is in onze gemeente ‘Diftar’ (gedifferentieerde tarieven) ingevoerd voor het ophalen van huisafval. Diftar is gebaseerd op de principes van het scheiden bij de bron en de vervuiler betaalt. D66 staat achter dit systeem en maakt zich er hard voor dat de vaste kosten voor de afvalstoffenheffing dalen. Naast het principe van ’de vervuiler betaalt’ wordt ook gestreefd naar een kostendekkende tariefstelling en waar mogelijk een klantvriendelijke benadering.

Laatst gewijzigd op 31 januari 2019