Steun ons en help Nederland vooruit

Actueel fietsplan

D66 maakt zich sterk voor een geactualiseerd ’fietsplan’ voor Deventer. In overleg met
belanghebbenden en de Fietsersbond, worden de verbeterpunten in kaart gebracht en
wordt een uitvoeringsplan gemaakt met een meerjarenbegroting. Het smalle fietspad
naast de spoorbrug is al jaren een gesprekspunt met Prorail zonder veel progressie.
D66 zal haar lobby en netwerk benutten om een resultaat uit dit gesprek te halen.

Laatst gewijzigd op 30 januari 2019