Steun ons en help Nederland vooruit

Aanpak zwerfafval

Om te voorkomen dat hoge stortingskosten leiden tot illegale stortingen, wil D66 in overleg met Circulus komen tot een regeling voor specifieke en in de regel eenmalige stortingen. Structureel Illegaal storten moet worden tegengegaan door een hogere pakkans en hoge boetes. Voor het overige wil D66 continuïteit in de wijze waarop het huisvuil wordt opgehaald.

Laatst gewijzigd op 31 januari 2019