Steun ons en help Nederland vooruit

Waterschap

Waterschapsverkiezingen, hoe zit dat nu? De Waterschappen of Hoogheemraadschappen zijn de oudste democratisch georganiseerde bestuursorganen in Nederland, het eerste waterschap stamt al uit de 13e eeuw. Aanvankelijk hadden alleen landeigenaren een stem in het waterschap, later werden er algemene verkiezingen  georganiseerd, en vanaf 2008 is het bij de waterschapsverkiezingen mogelijk om met een partij of lijst mee te doen.

De partij Water Natuurlijk wordt ondermeer gesteund door door onder meer D66GroenLinks, de provinciale milieufederatiesVereniging Natuurmonumenten, de Waddenvereniging, het IVN  en Stichting de Noordzee.

Deventer ligt in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Zij zorgen ervoor dat we de voeten droog houden, maar is ook belangrijk voor de natuur, het landschap en de recreatie. Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta wordt vanuit de politiek gesteund door o.a. D66, GroenLinks en PvdA.

Klimaat centraal

De grote overkoepelende uitdaging die voor ons ligt, is wat klimaatverandering voor ons waterschap betekent. Hoe gaan we om met de gevolgen, maar vooral: kunnen we problemen vóór zijn? De komende vier jaar staan daarom vooral in het teken van het klimaat. Duurzaamheid moet in alle activiteiten van het waterschap terugkomen: van het zelf opwekken van de energie die het waterschap gebruikt tot het sluiten van de lokale kringloop.

Biodiversiteit

Een tweede belangrijk punt is biodiversiteit. We moeten beter zorgen voor de rijkdom aan planten en dieren in ons gebied, in én boven water. Om het zichtbare en onzichtbare verlies aan soorten tegen te gaan en te herstellen, is een ander land(bouw)gebruik noodzakelijk. Die handschoen willen we samen met natuurbeheerders, boeren, bedrijven en andere partijen oppakken.

Recreatie

Welke grote vraagstukken er ook liggen, we moeten ook blijven genieten van water in ons landschap: toegankelijke dijken en paden langs water voor wandelaars of fietsers, goed viswater, ruimte voor watersporters, veilig zwemwater.

Meer informatie:

De fractie, het verkiezingsprogramma 2019-2023 van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta en ander nieuws zijn in te zien op de site: http://waternatuurlijkdodelta.nl

Laatst gewijzigd op 5 oktober 2019