Steun ons en help Nederland vooruit

Wouter Holtslag

Raadslid

Deventer

Woordvoerder Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, Wonen en Bouwen, Vastgoed, Afval, Milieu en energie, Park Zandweerd, Steenbrugge en Bedrijvenpark A1. Wijk: Voorstad

Sinds 2013 ben ik met veel plezier woonachtig in Deventer in de wijk Voorstad. Vanuit mijn studie Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning aan Wageningen Universiteit kijk ik met veel interesse naar het landschap. Deventer is een prachtige gemeente met een enorme verscheidenheid aan landschappen. Van stad tot dorp, van rivier tot landbouwgebied en natuur. Dat maak Deventer bijzonder, een prachtige plek om te wonen, ondernemen of recreëren. Deze diversiteit zorgt ook voor spanning. Hoe verhoudt de stad zich tot het omringende landelijk gebied? Hoe behouden we het unieke van de verschillende gebieden maar geven we ook ruimte voor ontwikkelingen naar de toekomst? Want dat er veel staat te gebeuren, dat is zeker. Als samenleving staan we voor diverse grote opgaven waar we de komende jaren mee aan de slag moeten. Die opgaven maken dat ik me actief wil inzetten voor de gemeente Deventer.

Duurzaamheid als doel

Ik wil me inzetten op het vinden van duurzame oplossingen in de breedste zin van het woord. Uiteraard kan dat op het gebied van energie en klimaat zijn: het stimuleren van energiebesparende maatregelen, het zoeken naar nieuwe locaties voor zonne- en windenergie en het stimuleren van klimaatadaptief bouwen. Maar het duurzaam denken en handelen is minstens zo belangrijk als het gaat om onderwijs, cultuur of sociale zekerheid. Als planoloog weet ik dat je naar die stip op de horizon moet kijken en bedenken wat het effect is op korte én lange termijn van de keuzes die nu voorliggen. Te vaak draait politiek om het plakken van pleisters, het op korte termijn helpen zonder te kijken naar de oorzaak van het probleem. Natuurlijk is een oplossing op korte termijn noodzakelijk, maar niet zonder aandacht voor een structurele oplossing. Dat is iets wat ik in de gemeenteraad centraal wil stellen.

Betrouwbare overheid en betrokken inwoners

Het zoeken naar duurzame oplossingen betekent ook zoeken naar draagvlak en betrokkenheid van de bevolking. Participatie van inwoners en bedrijven in initiatieven van de overheid wordt steeds gebruikelijker. Participatie kan echter alleen werken als de overheid zorgt dat ze betrouwbaar is, haar afspraken nakomt en niet telkens een andere koers vaart. De nieuwe omgevingswet, die komende raadsperiode landelijk ingevoerd wordt, biedt hier uitstekende mogelijkheden voor. Formuleer als gemeente ambities en geef vervolgens ruimte aan lokale initiatieven die passen binnen die ambitie. Ik zou nog een stap verder willen gaan door te gemeente te vragen passende initiatieven actief te ondersteunen in de soms ingewikkelde procedures en vergunningsaanvragen.

Een betrouwbare overheid is essentieel als we Deventer willen opbouwen sámen met de ondernemers en inwoners.

 

Interesses:

  • Inrichting en onderhoud openbare ruimte
  • Milieu en Energie transitie
  • Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Wonen
Meer van Wouter Holtslag