Steun ons en help Nederland vooruit

Woordvoerder: Sociaal Domein, WMO, Sport Schuld- en Minimabeleid, Ruimtelijke Ordening, Economie, Crisisbeheersing en Brandweer.

Sinds 2010 ben ik actief voor D66 Deventer. Eerst als fractieassistent, daarna als actieve volger van de fractie en van 2014 tot 2018 als opvolgend raadslid en lid van de rekenkamercommissie. Op 17 oktober ben ik opnieuw benoemd als opvolgend raadslid in de gemeenteraad van Deventer.

Als geboren en getogen Deventenaar vind ik het fantastisch om mij in te zetten voor de stad. Door actief te zijn in de gemeenteraad heb ik de kans om direct invloed uit te oefenen bij de keuzes die gemaakt worden over de stad.

D66 is een partij die vrijheid en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel heeft staan. Mensen moeten de vrijheid hebben om hun eigen leven in te richten maar wel altijd met het besef dat we steun moeten bieden aan kwetsbare groepen in de samenleving.

Als raadsopvolger wil ik niet alleen de agenda van de raad blijven volgen. Ik vind het belangrijk om naast de normale agenda ook met eigen voorstellen te blijven komen zodat Deventer een aantrekkelijke stad blijft voor iedereen.


Stefan van de Graaf

Meer van Stefan van de Graaf