Steun ons en help Nederland vooruit

Woordvoerder Sociaal Domein, Arbeidsmarkt, Jeugd en Onderwijs, Wijk: Rievierenwijk, Zandweerd

In plaats van aan de zijkant te blijven staan besloot ik eind 2017 de uitdaging aan te gaan om in de politieke arena te stappen. Ik wil de verbinding aangaan met de meerderheid van redelijke mensen en ze een stem geven.

Ik ben een beweeglijke, creatieve denker, die gericht is op oplossingen.

Naast mijn activiteiten als raadsopvolger maar ik voor de gemeente Deventer deel uit van de RekenkamerCommissie (https://gemeenteraad.deventer.nl/gemeenteraad-1/rekenkamer/rekenkamercommissie )

Ik krijg energie van het bedenken van nieuwe concepten voor ingewikkelde, soms ogenschijnlijk onoplosbare, problemen. Vanuit mijn werk ervaring heb ik geleerd door te pakken maar ook op het juiste moment geduldig te zijn en coalities te maken daar waar het effectief is. Immers: “Als je snel wil zijn moet je alleen gaan, als je ver wil komen, moet je samen gaan.”

Naast het werk voor de Raad werk ik full time als regiosecretaris bij Koninklijke Metaalunie en maak ik als Roeicommissaris deel uit van het bestuur van Roei & Zeilvereniging Daventria.

Ik vind dat een stad met ambitie goed bestuurd moet worden. Hierin moet ruimte zijn voor debat, gelijkwaardige uitwisseling van meningen als basis voor goed beleid en overwogen besluiten. Beleid maken en uitvoeren betekent dat de goede dingen gebeuren en dat kan inhouden dat niet iedereen zijn zin krijgt. Ik vind het daarom belangrijk dat je de keuzes die gemaakt worden altijd goed moet kunnen uitleggen. Mensen moeten er op kunnen vertrouwen dat hun stem gehoord wordt en niet misbruikt voor een eigen missie.

Ik lever daar graag als raadsopvolger en als lid van de Rekenkamercommissie mijn bijdrage.

Mijn motto’s voor het politieke bestuur zijn:

  • Wees zichtbaar
  • Maak kenbaar waar je voor staat
  • Ben aanspreekbaar

Neem contact met me op als u iets te berde wilt brengen, ik ben benieuwd naar uw visie!

Meer van Rard Metz