Steun ons en help Nederland vooruit

Jan Schuring

Fractievoorzitter

60 jaar

Deventer

Op 30 juni 2017 hebben de leden van D66 in de gemeente Deventer mij gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Ik ben trots en blij met het vertrouwen dat de leden mij hebben gegeven. Met een aantrekkelijk verkiezingsprogramma en een enthousiaste kandidatenlijst treedt D66 Deventer de Gemeenteraadsverkiezing 2018 met vertrouwen tegemoet!

We doen het voor onze stad Deventer

We maken ons sterk voor een vitaal Deventer met meer banen in de binnenstad, in de haven en op de bedrijfsterreinen. Met minder regels en vrije openingstijden voor de winkels en horeca.

We streven naar een duurzaam Deventer die op de toekomst is voorbereid. We willen extra investeren in energiebesparing en schoner energiegebruik. Met meer bomen en wateropvang voor een klimaatbestending Deventer. En met schonere mobiliteit waarbij de fiets meer ruimte krijgt ten opzichte van de auto.

We werken aan een aantrekkelijk en levendig Deventer met een veelzijdig woon- en werkmilieu en met een breed cultuuraanbod. Een stad waarin inwoners hun eigen toekomst kunnen inrichten en waar het bestuur open staat voor innovaties en actuele experimenten zoals een regulering van de wietteelt.

In het mooie Deventer gaat het niet slecht, maar ook niet bijzonder goed. We kunnen sneller vooruit als we de potenties van onze ondernemers en inwoners beter kunnen benutten. We kunnen en moeten de kansen voor Deventer beter verzilveren zodat we nog trotser kunnen zijn op onze stad!

Wat doe ik in het dagelijks leven

Ik ben sinds 2014 actief binnen de fractie van D66 Deventer. Eerst als raadsopvolger,  sinds februari 2017 als raadslid, sinds juni dit jaar als lijsttrekker en sinds het najaar als fractievoorzitter. Ik ben 59 jaar en woon sinds 2008 in Deventer.

Ik heb ruim 20 jaar gewerkt in Den Haag voor enkele ministeries op beleidsterreinen zoals de volkshuisvesting, verkeer en vervoer, luchtvaartbeleid, ruimtelijke ordening en het milieubeleid. Als interim-manager heb ik ervaring opgedaan in de gemeente Utrecht, Delfzijl en Den Haag en ik ben als lobbyist actief geweest voor de drie noordelijke provincies. Ik werk nu voor de provincie Overijssel als programmaleider en in die functie intensief betrokken bij de herontwikkeling van de voormalige militaire luchthaven bij Enschede. Ik zet mijn ervaring nu graag in voor het mooie Deventer.

Als lezers meer informatie willen over het werk van raadsleden of raadsopvolgers; schroom niet om mij te benaderen! Ik vind het ontzettend leuk en belangrijk werk om niet alleen nieuwsgierig te volgen wat er speelt in onze stad, maar er, als beste stuurlui op de wal, ook echt mede richting aan te kunnen geven.


Jan Schuring – J.schuring@deventer.nl – 06-83524935

Brede ervaring en interesse

Meer van Jan Schuring