Steun ons en help Nederland vooruit

Jan Schuring

Fractievoorzitter

60 jaar

Deventer

Woordvoerder Burger & Bestuur, Cultuur & Media, Economie en Openbare Orde & Veiligheid, Wijk: Colmschate Zuid.

Algemeen

Met de gemeenteraadsverkiezingen 2018 hebben 4314 inwoners ( 9,8 % van alle geldig uitgebrachte stemmen) van Deventer gekozen voor D66. We hebben daarmee 4 zetels gewonnen van de 37 zetels die onze Raad telt. Helaas 1 zetel minder dan de voorgaande periode, maar we gaan met evenveel enthousiasme en met 2 ervaren en 2 nieuwe raadsleden en 3 nieuwe opvolgers vol aan de slag om de stem en idealen van D66 in Deventer te laten klinken. Ons verkiezingsprogramma is onze leidraad. Deze is elders op deze website te lezen.

Ik ben sinds 2014 actief binnen de fractie van D66 Deventer. Eerst als raadsopvolger,  sinds februari 2017 als raadslid, sinds juni dit jaar als lijsttrekker en sinds het najaar als fractievoorzitter van de vorige fractie. De nieuwe fractie heeft mij eind maart 2018 verkozen als fractievoorzitter.

Wat doe ik in het dagelijks leven

Ik heb ruim 20 jaar gewerkt in Den Haag voor enkele ministeries op beleidsterreinen zoals de volkshuisvesting, verkeer en vervoer, luchtvaartbeleid, ruimtelijke ordening en het milieubeleid. Als interim-manager heb ik ervaring opgedaan in de gemeente Utrecht, Delfzijl en Den Haag. Sinds 2015 ben ik als programmaleider in dienst bij de provincie Overijssel. In september 2018 start ik aan een nieuwe opdracht voor de ministeries LNV, I&W en de gezamenlijke provincies (IPO) om leiding te geven aan een vereenvoudiging van het stikstofbeleid (de PAS) om de biodiversiteit te versterken en economische ontwikkelingen mogelijk te maken.

Als lezers meer informatie willen over het werk van raadsleden of raadsopvolgers; schroom niet om mij te benaderen! Ik vind het ontzettend leuk en belangrijk werk om niet alleen nieuwsgierig te volgen wat er speelt in onze stad, maar er, als beste stuurlui op de wal, ook echt mede richting aan te kunnen geven.

 

Jan Schuring

j.schuring@gemeenteraaddeventer.nl

06-83524935

Meer van Jan Schuring