Steun ons en help Nederland vooruit

Jan Schuring

Fractievoorzitter

63 jaar

Deventer

Woordvoerder Burger en Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Economie, Parkeren, Cultuur en Media, Sluiskwartier en Havengebied. Wijk: Colmschate Zuid.

Met de gemeenteraadsverkiezingen 2018 hebben 4314 inwoners ( 9,8 % van alle geldig uitgebrachte stemmen) van Deventer gekozen voor D66. We hebben daarmee 4 zetels gewonnen van de 37 zetels die onze Raad telt.

Helaas hebben we in de zomer 1 zetel verloren door de overstap van een fractielid naar de VVD, maar we gaan met evenveel enthousiasme en met 1 ervaren en 2 nieuwe raadsleden en 4 nieuwe opvolgers vol aan de slag om de stem en idealen van D66 in Deventer te laten klinken. Ons verkiezingsprogramma is onze leidraad. Deze is elders op deze website te lezen.

Ik ben sinds 2014 actief binnen de fractie van D66 Deventer. Eerst als raadsopvolger,  sinds februari 2017 als raadslid, sinds juni 2017 als lijsttrekker en sinds het najaar 2017 als fractievoorzitter van de vorige fractie. De nieuwe fractie heeft mij eind maart 2018 verkozen als fractievoorzitter.

Wat doe ik in het dagelijks leven

Ik heb ruim 20 jaar gewerkt in Den Haag voor enkele ministeries op beleidsterreinen zoals de volkshuisvesting, verkeer en vervoer, luchtvaartbeleid, ruimtelijke ordening en het milieubeleid. Als interim-manager heb ik gewerkt in de gemeenten Utrecht en Den Haag. Sinds 2015 ben ik als programmaleider in dienst bij de provincie Overijssel. In september 2018 werk ik aan een opdracht voor de ministeries LNV, I&W en de gezamenlijke provincies (IPO) om de organisatie van het stikstofbeleid (de PAS) vorm te geven en daar leiding aan te geven.

Als lezers meer informatie willen over het werk van raadsleden of raadsopvolgers; schroom niet om mij te benaderen! Ik vind het ontzettend leuk en belangrijk werk om niet alleen nieuwsgierig te volgen wat er speelt in onze stad, maar er als raadslid ook mede richting aan te geven.

 

Jan Schuring

06-83524935

Meer van Jan Schuring