Steun ons en help Nederland vooruit

Tevreden?

Ons mooie Deventer bestaat 1250 jaar. In het lied ‘’Tevreden’’ bezingt Rob Dekay de stad en IJssel.

Natúúrlijk ben ik trots op onze stad. Maar laten we niet ‘’inkakken’’ en bezig blijven voor een nóg fijnere stad in de nabije toekomst. Door de potenties die Deventer heeft, te benutten. Ik wil samen met  anderen in Deventer en daarbuiten werken aan een leefbaar Deventer waarin wonen, werken en recreëren goed samengaan. Dat vraagt om verdraagzaamheid, respect en duidelijkheid.

Een woord dat mij aanspreekt is ‘verschilligheid’. Daarmee bedoel ik het omgekeerde van onverschilligheid, dus betrokkenheid en vertrouwen in elkaar. Maar ook aandacht voor verschillen, voor diversiteit in onze gemeente. Diversiteit maakt het ingewikkeld, maar ook mooi. Dat zie ik dagelijks op de Beestenmarkt, waar ik sinds een paar jaar woon.

Betrokkenheid betekent openstaan voor elkaar. Ik nodig je uit om contact op te nemen als je een idee of een vraag hebt. Of als er ergens een overleg is. Alle inbreng is welkom. Als raadslid kan ik meer doen. Graag ga ik ervoor, met jouw kritische inbreng en steun!

 Wie ben ik?
Geboren in Laren (Gld), gestudeerd in Groningen en sinds 1991 wonend in de gemeente Deventer, met mijn man en kinderen. Hoewel ik me altijd betrokken heb gevoeld bij mijn directe leefomgeving, heb ik dat nooit gedaan in een publieke functie. Wel ben ik als Saxion docent ruimtelijke ontwikkeling en bedrijfskunde met mijn studenten en collega’s betrokken bij de actuele vraagstukken in de regio en in het buitenland. Van water management, smart cities, kulturhusen tot bedrijfsnetwerken. Sinds een aantal jaren ben ik naast mijn werk actief voor de voor de Fietsersbond, omdat in fietsen veel van mijn overtuigingen samenkomen: plezier, duurzaamheid en gezondheid.

Als persoon ben ik praktisch ingesteld en gestructureerd. Nogal bedrijvig van aard en ik hou me aan doelen en afspraken, omdat ik (meestal) kan prioriteren en graag afstem met anderen.

Meer informatie vind je op mijn LinkedIn, Facebook en Twitter profielen.

 

Thema’s waarvoor ik me wil inzetten zijn:

  • Deventer kennis- & praktijkstad:

Deventer moet kennisstad blijven en zorgen voor goed praktijkonderwijs en experimenteerruimte bijvoorbeeld op het raakvlak van zorg, techniek, ondernemerschap & creativiteit. Dat is goed voor jong én oud. Als onderwijsmens zie ik hoe belangrijk dat is. Dit kan zeker nog uitgebouwd worden qua zichtbaarheid en qua onderlinge samenwerking tussen partijen. De ontwikkelingen in Deventer Poort (Gasfabriek, Havenkwartier en DOIC) zijn hoopgevend, maar laten we doorgaan met innoveren.

  • Sociaal & betrokken Deventer:

We moeten niet aan de ene kant een tekort aan vakmensen hebben en aan de andere kant mensen die niet mee kunnen doen. Voor mij is het belangrijk om meer in te zetten op initiatieven zoals sociale allianties tussen bedrijfsleven en onderwijs. Zodat jonge mensen én zij-instromers in bijv. zorg, IT en techniek beter op hun plek komen. D66 is ook voorstander van pilots in de participatiewet om mensen beter uit een uitkeringssituatie te krijgen.

  • Veilige en gezonde schoolomgeving:

Goed onderwijs betekent ook toegankelijk basisonderwijs in een veilige en gezonde schoolomgeving. We maken ons als D66 op gemeentelijk niveau hard voor schoolconciërges, veilige schoolpleinen, schoolsport en op-de-fiets-naar-school. Ook landelijk is D66 bekend om haar aandacht voor onderwijs.

  • Economische en ruimtelijke ontwikkeling in de brede zin:

Vanuit mijn werk heb ik interesse in de (binnen)stadsontwikkeling en het Deventer bedrijfsleven, maar wil me ook inzetten voor de leefbaarheid en bedrijvigheid op het platteland (waar mijn roots liggen).  D66 is voor minder regels in en tussen de branches en voor vrijere openingstijden (wel met oog voor sociale veiligheid).

  • Energieneutraliteit en klimaatbestendigheid:

Dat kan klein beginnen via het vergroenen van de buurten. Het milieu, de samenhang in de buurt én bedrijven worden er uiteindelijk beter van. D66 is voor uitbreiding van zonne- en windenergie en voor gasloze wijken en experimenten met water-ontkoppelingen.  Met anderen zoek ik naar manieren om de betrokkenen daarbij beter te ondersteunen en te belonen. Bij allerlei activiteiten bij het klimaatbestendiger maken van Deventer zijn er kansen voor de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

  • Schonere mobiliteit:

Niet als doel (hoewel ik graag op de wielrenfiets zit), maar als middel om ons leven aangenamer te maken. Laten we inzetten op schonere vervoermiddelen voor naar school, werk en hobby en daarmee voor een andere inrichting van de stad. Graag zet ik me in voor een autovrij Grote Kerkhof, het verbreden van de spoorbrug en schoner transport van pakketten in binnenstad en daarbuiten. Als we naar de ervaringen elders kijken, zit dat de economische ontwikkeling van Deventer niet in de weg, integendeel!


Meer van Gerry Stegeman