Steun ons en help Nederland vooruit

Eva Sipman

Vice-fractievoorzitter

40 jaar

Deventer

Deventer is een prachtige gemeente om in te wonen, werken en recreëren. Laten we Deventer zo mooi en leuk houden en waar het kan verbeteren. Iedere Deventenaar, of je nu in de stad woont of in een van de mooie kernen en dorpen verdient dezelfde kansen, ongeacht geloof, afkomst of geaardheid.
Als woordvoerder op het gebied van Veiligheid kijk ik continue mee naar de woonomgeving in de breedste zin van het woord. Inzet op gereguleerde wietteelt komt voort vanuit de veiligheid voor de buurten (illegale kweek tegen gaan en daarmee onrust, gevoel van onveiligheid en brandveiligheid aanpakken) als ook vanuit de veiligheid voor de gezondheid. Controle op de kwaliteit van het product en voorlichting over wat het product met je gezondheid (kan) doen.

Als woordvoerder op het Sociale Domein hoe ik niet alleen in de gaten of mensen niet tussen wal en schip vallen, maar breng ik ook mensen die aangeven tussen wal en schip te vallen in contact met een verantwoordelijk ambtenaar om naar passende maatregelen te kijken. Maatwerk in de zorg is zo ontzettend belangrijk, alleen al omdat ieder mens anders is. Ieder mens verdient de zorg die het beste bij haar/hem past. Daarbij moet kwaliteit voorop staan. Innovatieve oplossingen moeten een kans krijgen en gestimuleerd worden. De zorg kan altijd beter, al is het maar dat de techniek steeds meer mogelijk maakt.

Als woordvoerder Onderwijs kijk ik steeds naar de invloed die wij als raad kunnen hebben op de kwaliteit van het onderwijs in onze gemeente. Veel wordt op landelijk niveau bepaald, maar daar waar we invloed hebben op lokaal niveau zal ik dit ook zeker inzetten om onze kinderen meer kansen te geven in onze samenleving. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs passend bij het kind zelf en zoveel mogelijk binnen de reguliere scholen.

Heb je vragen over het beleid in de gemeente Deventer of standpunten die de raad als geheel of D66 in bijzonder heeft genomen, neem gerust contact op.


Eva Sipman — 06-14389309 — eml.sipman@deventer.nl

Onderwijs en Sociale Domein

Meer van Eva Sipman