Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 februari 2018 woensdag 17 januari 2018
D66 Deventer lanceert verkiezingsprogramma 2018 – 2022

D66 Deventer lanceert verkiezingsprogramma 2018 – 2022

Klimaat en werkgelegenheid prioriteit voor D66 D66 Deventer publiceert vandaag haar verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. In het programma “Energiek naar 2022” spelen duurzaamheid en stimulering van de werkgelegenheid een prominente rol. Ook onderwijs en wonen zijn belangrijke thema’s. Met meer nieuwbouw en huurwoningen in het middensegment wil D66 de doorstroming op de woningmarkt…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 28 december 2017
Persbericht leegstandverordening

Persbericht leegstandverordening

Waar zou Deventer zijn zonder een sterke en aantrekkelijke binnenstad? Deventer is bij iedereen bekend om zijn oude, historische binnenstad met de mooie winkels en gebouwen. Het is daarmee een belangrijke aantrekker van bezoekers en een belangrijke banenmotor, zowel binnen als buiten die binnenstad. En dan wil je zeker zijn van een bruisende binnenstad met…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 20 december 2017
D66 geeft steun aan ontwikkeling Deventer Open Innovatie Centrum (DOIC)

D66 geeft steun aan ontwikkeling Deventer Open Innovatie Centrum (DOIC)

Op 20 december heeft D66 ingestemd met het collegevoorstel tot de aankoop van 9,5 hectare van Akzo-Nobel voor een bedrag van € 7,5 mln, als onderdeel van alle afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK). Het college heeft daarop deze SOK kunnen ondertekenen, samen met de Provincie, de Herstructurerings Maatschappij Overijssel (HMO) en Akzo-Nobel. …

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 14 december 2017 dinsdag 5 december 2017
Schriftelijke vragen art 46 RvO

Schriftelijke vragen art 46 RvO

Rattenprobleem In de Stentor van zaterdag 2 december staat een stuk over een rattenprobleem in de wijken Zandweert en centrum. Hierbij wordt aangegeven dat er sprake is van een plaag. Oorzaken die in de diverse media genoemd worden zijn gaten in de riolering en zwerfvuil. Ratten bezorgen overlast voor bewoners en kunnen ziektes overbrengen.…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 2 december 2017 maandag 27 november 2017 woensdag 15 november 2017 vrijdag 10 november 2017 donderdag 9 november 2017
Terugblik op begroting 2018

Terugblik op begroting 2018

Op woensdag 8 november van 14.00 tot 23.00 uur is in de raad de begroting 2018-2021 besproken en vastgesteld. Een hele zit, maar dat hoort erbij als hoogtepunt van de jaarlijkse raadsvergaderingen. En voor ondergetekende een vuurdoop om voor de eerste keer als fractievoorzitter het D66-geluid over de begroting te laten horen. De algemene beschouwing…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 8 november 2017 woensdag 1 november 2017
Uitstel herinrichting Grote Kerkhof treurig resultaat van besluiteloosheid raad

Uitstel herinrichting Grote Kerkhof treurig resultaat van besluiteloosheid raad

De fractie van D66 is zeer teleurgesteld over de wijze waarop de huidige coalitie de besluitvorming over het Grote Kerkhof als zand door de vingers laat weglopen. Als gevolg daarvan zit Deventer langer opscheept met een niet-ingericht plein en een splijtzwam discussie over het moment van autovrij maken hiervan. Deventer verdient zoveel beter dan zoveel…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 oktober 2017 donderdag 27 juli 2017
Bijdrage D66 voorjaarsnota 2017 Raadzaal Deventer

Bijdrage D66 voorjaarsnota 2017

Hieronder staat de spreektekst van Bas Noor bij de voorjaarsnota. Met de behandeling van de voorjaarsnota zijn de kaders voor de begroting 2018 en verder gegeven. Het is nu aan het college om dit financieel te vertalen bij de begroting in november. D66 heeft deze Voorjaarsnota, gezien het vertrek uit de coalitie nadat…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 21 juli 2017
Naar een gasvrij Deventer

Naar een gasvrij Deventer

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft op woensdag 19 juli een raadsmeerderheid ingestemd met de motie die we samen het GroenLinks hadden ingediend over een gasloos Deventer. We willen doorpakken op de lijn die met de ontwikkeling van de gasloos Steenbrugge is ingezet, en wilden daarom met de motie twee…

Bekijk nieuwsbericht