Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 oktober 2019
Sport doet iets met je

Sport doet iets met je

Dat was de leus van de Nationale sportweek dit jaar. En ja, sport doet iets met je. Het maakt je actiever en gezonder. Sport verbindt bovendien. Maar wat kan de gemeente doen om sporten beter toegankelijk en aantrekkelijk te maken? Dat wordt dit jaar uitgewerkt in een nieuw Deventer sportbeleid, waarin veel aandacht is voor…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 4 oktober 2019
Doorontwikkeling grondstoffenplan

Doorontwikkeling grondstoffenplan

Ieder jaar behandelt de gemeenteraad het grondstoffenbeleid (voorheen afvalbeleid). De gevoerde discussies over dit onderwerp gaan met name over de tarieven. Dit jaar bepaalt de raad of we enkel het huidige beleid handhaven of dat het tijd is om het beleid door te ontwikkelen. De fractie van D66 Deventer heeft in ieder geval een aantal…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 september 2019 maandag 15 juli 2019 maandag 8 juli 2019
Voorjaarsnota 2019 Raadzaal Deventer

Voorjaarsnota 2019

Op 3 juli stond op de voorlaatste raadsvergadering voor het zomerreces de voorjaarsnota op de agenda. De voorjaarsnota is een belangrijke nota ter voorbereiding van de begroting die eind dit jaar wordt vastgesteld. Het is te zien als het boodschappenlijstje (voorjaarsnota) voor het menu (begroting) dat wordt opgediend. Het is een belangrijk document voor de…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 22 juni 2019 maandag 27 mei 2019
Feest der democratie

Feest der democratie

Op 22 mei, de dag voorafgaand aan de verkiezingen van het Europees Parlement, heeft de gemeenteraad van Deventer ingestemd met de motie van D66 (zie deze LINK). Als gevolg daarvan hing de vlag van de Europese Unie een dag later aan de voorgevel van het gemeentehuis van Deventer. Een leuk succes voor onze fractie. Voortaan…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 9 mei 2019
Zorgen over jeugdhulp

Zorgen over jeugdhulp

Op 8 mei 2019 koppen de kranten met ‘Noodkreet van Vereniging Nederlandse Gemeenten over de tekorten in de jeugdzorg’.  De D66 fractie stelde 15 april vragen over de oorzaken en gevolgen van de wachtlijsten in de jeugdzorg in Deventer. Hoewel Deventer het in vergelijking met veel andere gemeenten financieel én qua uitvoering goed doet, worstelen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 2 mei 2019 vrijdag 12 april 2019 dinsdag 2 april 2019
Eerste versie van de Omgevingsvisie van Deventer ter inzage

Eerste versie van de Omgevingsvisie van Deventer ter inzage

In de afgelopen raadsvergadering is besloten om de omgevingsvisie ter inzage te leggen voor de inwoners van de gemeente Deventer. De omgevingsvisie is in de afgelopen twee jaar voorbereid en in de huidige opzet vooral een integrale samenvoeging van huidig beleid zoals dat in veel afzonderlijke beleidsstukken staat beschreven. Er is bewust de keuze gemaakt…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 24 maart 2019
Vragen over parkeren vergunninghouders bij Stadspoortgarage

Vragen over parkeren vergunninghouders bij Stadspoortgarage

Vergunninghouders kunnen niet meer parkeren op de begane grond van de Stadspoortgarage. Dat gebied met ca 50 parkeerplekken is achter een slagboom verdwenen waardoor alleen abonnementhouders er nog kunnen parkeren. Deze maatregel is begin dit jaar genomen omdat het toen nog openbaar toegankelijk gebied veel last had van hangjongeren, een autobrand en er veel klachten…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 26 februari 2019 zondag 17 februari 2019
De VIKING

De VIKING

Amsterdam had de Noord-Zuidlijn, Utrecht heeft de trambaan en Deventer heeft de Viking als iconisch project dat synoniem staat voor “kostenoverschrijdingen en uitstel van oplevering”. In Amsterdam is men tegenwoordig zo trots als een pauw op de nieuwe metroverbinding. Laten we hopen dat we met de Viking dat voorbeeld ooit kunnen volgen.

Bekijk nieuwsbericht
Geen versoepeling risicoplafond gevaarlijke stoffen over het spoor

Geen versoepeling risicoplafond gevaarlijke stoffen over het spoor

De fracties van D66 in Gelderland, Overijssel en Utrecht langs het traject van de giftreinen naar Duitsland, hebben zorgen naar aanleiding van de recente berichtgeving in de media om de risiconormen voor vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor te versoepelen. Wij hebben daarom gezamenlijk als D66 fracties in de regio, zowel lokaal als provinciaal,…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 16 februari 2019 maandag 11 februari 2019
Waterschapsverkiezingen: D66 steunt Water Natuurlijk

Waterschapsverkiezingen: D66 steunt Water Natuurlijk

Waterschapsverkiezingen, hoe zit dat nu? De Waterschappen of Hoogheemraadschappen zijn de oudste democratisch georganiseerde bestuursorganen in Nederland, het eerste waterschap stamt al uit de 13e eeuw. Aanvankelijk hadden alleen landeigenaren een stem in het waterschap, later werden er algemene verkiezingen  georganiseerd, en vanaf 2008 is het bij de waterschapsverkiezingen mogelijk om met een partij of…

Bekijk nieuwsbericht