Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 29 december 2019
Inzet op maat

Inzet op maat

Op 18 december 2019 heeft de raad de nota inzet op maat unaniem aangenomen. Er was veel lof voor wethouder Thomas Walder (D66) en zijn medewerkers over de inhoud van de nota en het zorgvuldige proces van totstandkoming.
Bekijk nieuwsbericht
donderdag 21 november 2019
Deventer fietst door

Deventer fietst door

Fijn dat de rode loper uit gaat voor de fiets, maar laten we dan wel samen bepalen wat we willen bereiken! Dat was de strekking van het betoog van D66 Deventer tijdens de begrotingsbehandeling op woensdagavond 13 november 2019. Er werd een door D66 ingediende motie aangenomen om fietsen eenduidig op de agenda te krijgen,…
Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 16 november 2019 vrijdag 15 november 2019
Speelgoedmuseum gered!

Speelgoedmuseum gered!

De fractie van D66 maakt zich al jaren sterk voor het speelgoedmuseum in Deventer. Er is jarenlang gezocht naar een optimaal pand. Dat heeft niets opgeleverd en heeft helaas veel energie en geld gekost. Enkele jaren geleden is een amendement van D66 aangenomen om een bedrag van 3 ton jaarlijks beschikbaar te houden voor de…
Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 8 november 2019 donderdag 7 november 2019 dinsdag 5 november 2019
Inburgering

Inburgering

Per 1 januari 2021 krijgen de gemeenten de regie over de inburgering van nieuwkomers in Nederland. Dat betekent een grotere verantwoordelijkheid voor gemeenten op vrij korte termijn.
Bekijk nieuwsbericht
maandag 21 oktober 2019 vrijdag 18 oktober 2019
Sinterklaas en roetveegpiet

Sinterklaas en roetveegpiet

De R is in de maand dus het is weer de hoogste tijd voor discussie over zwaRte Piet. Nu ook in Deventer. De zwarte Pieten in Deventer zijn tot op heden 100 % Roetzwart. De Sinterklaasvereniging in Deventer meent al jaren dat aan die zwarte traditie moet worden vastgehouden. Dat is D66 Deventer al jaren…
Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 11 oktober 2019
Vandaag is comingout-dag Regenboogvlag

Vandaag is comingout-dag

Maar wat is het nou eigenlijk? Op Coming-Outdag, die in Nederland sinds 2009 jaarlijks op 11 oktober plaatsvindt, wordt aandacht besteed aan het moment dat een homo, lesbienne, biseksueel of transgender (LHBT) openlijk voor zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt: het uit de kast komen oftewel de coming-out. Dit lijkt misschien een…
Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 oktober 2019
Sport doet iets met je

Sport doet iets met je

Dat was de leus van de Nationale sportweek dit jaar. En ja, sport doet iets met je. Het maakt je actiever en gezonder. Sport verbindt bovendien. Maar wat kan de gemeente doen om sporten beter toegankelijk en aantrekkelijk te maken? Dat wordt dit jaar uitgewerkt in een nieuw Deventer sportbeleid, waarin veel aandacht is voor…
Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 4 oktober 2019
Doorontwikkeling grondstoffenplan

Doorontwikkeling grondstoffenplan

Ieder jaar behandelt de gemeenteraad het grondstoffenbeleid (voorheen afvalbeleid). De gevoerde discussies over dit onderwerp gaan met name over de tarieven. Dit jaar bepaalt de raad of we enkel het huidige beleid handhaven of dat het tijd is om het beleid door te ontwikkelen. De fractie van D66 Deventer heeft in ieder geval een aantal…
Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 september 2019 maandag 15 juli 2019 maandag 8 juli 2019
Voorjaarsnota 2019 Raadzaal Deventer

Voorjaarsnota 2019

Op 3 juli stond op de voorlaatste raadsvergadering voor het zomerreces de voorjaarsnota op de agenda. De voorjaarsnota is een belangrijke nota ter voorbereiding van de begroting die eind dit jaar wordt vastgesteld. Het is te zien als het boodschappenlijstje (voorjaarsnota) voor het menu (begroting) dat wordt opgediend. Het is een belangrijk document voor de…
Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 22 juni 2019