Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 maart 2020
Coronavirus

Coronavirus

De overheid neemt vergaande maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan en spoedeisende hulp voor iedereen bereikbaar te houden. Zo ook in Deventer. Dit heeft ook consequenties voor het functioneren van de gemeenteraad en het werk van D66.

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 6 maart 2020 donderdag 20 februari 2020 woensdag 12 februari 2020
Deventer Jongerenraad

Deventer Jongerenraad

Tijdens de raadstafel van 5 februari 2020 sprak de raad over de ontwikkelingen rondom het vormen van een jongerenraad in Deventer. Een wens van D66 Deventer is om jongeren meer te betrekken bij politieke onderwerpen die hen raken. Een student van Saxion en een groep scholieren van Etty Hillesum Lyceum (EHL) het Vlier gaven een…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 29 januari 2020 zondag 29 december 2019
D66 blijft vriend van de MIMIK

D66 blijft vriend van de MIMIK

Op de laatste raadsvergadering van 19 december 2019 kon de raad zich uitspreken over een lening van € 600.000,- aan de MIMIK. In het verleden is afgesproken (als bezuinigingsmaatregel) dat de stichting de MIMIK via crowdfunding zelf zou zorgen voor € 600.000,- om de zalen in te richten met stoelen en elementaire aankleding. Met alle…

Bekijk nieuwsbericht
Inzet op maat

Inzet op maat

Op 18 december 2019 heeft de raad de nota inzet op maat unaniem aangenomen. Er was veel lof voor wethouder Thomas Walder (D66) en zijn medewerkers over de inhoud van de nota en het zorgvuldige proces van totstandkoming.

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 21 november 2019
Deventer fietst door

Deventer fietst door

Fijn dat de rode loper uit gaat voor de fiets, maar laten we dan wel samen bepalen wat we willen bereiken! Dat was de strekking van het betoog van D66 Deventer tijdens de begrotingsbehandeling op woensdagavond 13 november 2019. Er werd een door D66 ingediende motie aangenomen om fietsen eenduidig op de agenda te krijgen,…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 16 november 2019 vrijdag 15 november 2019
Speelgoedmuseum gered!

Speelgoedmuseum gered!

De fractie van D66 maakt zich al jaren sterk voor het speelgoedmuseum in Deventer. Er is jarenlang gezocht naar een optimaal pand. Dat heeft niets opgeleverd en heeft helaas veel energie en geld gekost. Enkele jaren geleden is een amendement van D66 aangenomen om een bedrag van 3 ton jaarlijks beschikbaar te houden voor de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 8 november 2019 donderdag 7 november 2019 dinsdag 5 november 2019
Inburgering

Inburgering

Per 1 januari 2021 krijgen de gemeenten de regie over de inburgering van nieuwkomers in Nederland. Dat betekent een grotere verantwoordelijkheid voor gemeenten op vrij korte termijn.

Bekijk nieuwsbericht