Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 mei 2021 zondag 21 maart 2021 donderdag 18 maart 2021
Deventer kiest D66

Deventer kiest D66

Landelijk is D66 de tweede partij. Ook in Deventer is D66 uiteindelijk de tweede partij qua stemmen bij de Tweede Kamer-verkiezingen van 15-17 maart 2021. Vorige week leken we de grootste te zijn, maar de VVD bleek na de juiste telling van de poststemmen net iets meer stemmen te hebben (11527 om 11110). We feliciteren…
Bekijk nieuwsbericht
woensdag 17 februari 2021 dinsdag 26 januari 2021 maandag 25 januari 2021
Ontwikkelperspectief Topicus

Ontwikkelperspectief Topicus

Woensdagavond 20 januari sprak de raad over de plannen voor de locatie die het bedrijf Topicus in eigendom heeft en wil bebouwen en verbouwen als woon- en werklocatie. Het college heeft voor dit plan een ontwikkelperspectief aan de raad voorgelegd. Dit perspectief is geen plan, maar geeft de kaders en spelregels waar een bouwplan voor…
Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 januari 2021 vrijdag 8 januari 2021
Samen sporten maakt sterk

Samen sporten maakt sterk

Dit is de titel van het concept beleidskader Sporten en Sportaccomodaties 2020-2030. In de afgelopen jaren is dit stuk opgesteld samen met de Deventer sportverenigingen en het sportbedrijf. Doel is om meer eenduidigheid te hebben. Sport wordt duidelijk gekoppeld aan gezondheid (natuurlijk) maar ook het sociaal domein en ruimtelijke ontwikkelingen. De rol van vrijwilligers en…
Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 17 november 2020
Begroting 2021 en sociaal domein

Begroting 2021 en sociaal domein

Vanuit D66 Deventer zijn we blij dat er in de begroting ruimte is voor de bouw van VMBO De Marke-Zuid inclusief sporthal. Bovendien is er langer geld beschikbaar voor de buurtmakers in de Deventer wijken. D66 diende tijdens de begrotingsbehandeling 3 moties mede in. Die zijn alle drie met grote meerderheid van stemmen aangenomen.
Bekijk nieuwsbericht
donderdag 12 november 2020 vrijdag 9 oktober 2020
Grip op regionale samenwerking

Grip op regionale samenwerking

Gezien het grote belang van regionale samenwerkingsverbanden en de toenemende complexiteit van opgaven, vindt D66 het van belang om hier als gemeenteraad goed grip op de houden. Deventer heeft al kadernota verbonden partijen, maar juist de afgelopen jaren zagen we dat ontwikkelingen in Stedendriehoek en IJsselland niet gelijk opgingen en dat de raad soms te…
Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 6 oktober 2020 maandag 5 oktober 2020
Schriftelijke vragen Coronaontheffing functie poppodium Veiligheidsregio

Schriftelijke vragen Coronaontheffing functie poppodium Veiligheidsregio

De VVD, GroenLinks en D66 hebben kennisgenomen van het besluit van de Veiligheidsregio IJsselland om ontheffing te verlenen aan tien theaters in de regio, waaronder de Deventer Schouwburg en Mimik. De VVD, GroenLinks en D66 zijn blij met het besluit om deze twee belangrijke instellingen meer dan dertig bezoekers te laten verwelkomen.
Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 2 oktober 2020
Fietsbeleid in Deventer

Fietsbeleid in Deventer

Er is sinds 2015 geen duidelijk fietsbeleid in Deventer. Met de aangenomen moties van 2018 en 2019 verwachtten we een fietsbeleid waarin de alle losse fiets-activiteiten en -plannen een duidelijk toetsingskader kregen. Zowel inhoudelijk als procedureel.  Daar moesten we als raad nogal lang op wachten, vandaar dat we dit als D66 Deventer met GL
Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 15 september 2020
Stadshofplannen krijgen vorm Stadshof Deventer

Stadshofplannen krijgen vorm

De afgelopen week heeft de raad ingestemd met een voorstel van het college om een poort te realiseren naar de binnentuin van het grote bouwblok aan de Korte en Lange Bisschopstraat, de grote Overstraat en de Spijkerboorsteeg. De doorgang komt in de Korte Overstraat in een pand waar nu een Galerie zit. Met het maken…
Bekijk nieuwsbericht