Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 januari 2021
Samen sporten maakt sterk

Samen sporten maakt sterk

Dit is de titel van het concept beleidskader Sporten en Sportaccomodaties 2020-2030. In de afgelopen jaren is dit stuk opgesteld samen met de Deventer sportverenigingen en het sportbedrijf. Doel is om meer eenduidigheid te hebben. Sport wordt duidelijk gekoppeld aan gezondheid (natuurlijk) maar ook het sociaal domein en ruimtelijke ontwikkelingen. De rol van vrijwilligers en…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 17 november 2020
Begroting 2021 en sociaal domein

Begroting 2021 en sociaal domein

Vanuit D66 Deventer zijn we blij dat er in de begroting ruimte is voor de bouw van VMBO De Marke-Zuid inclusief sporthal. Bovendien is er langer geld beschikbaar voor de buurtmakers in de Deventer wijken. D66 diende tijdens de begrotingsbehandeling 3 moties mede in. Die zijn alle drie met grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 12 november 2020 vrijdag 9 oktober 2020
Grip op regionale samenwerking

Grip op regionale samenwerking

Gezien het grote belang van regionale samenwerkingsverbanden en de toenemende complexiteit van opgaven, vindt D66 het van belang om hier als gemeenteraad goed grip op de houden. Deventer heeft al kadernota verbonden partijen, maar juist de afgelopen jaren zagen we dat ontwikkelingen in Stedendriehoek en IJsselland niet gelijk opgingen en dat de raad soms te…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 6 oktober 2020 maandag 5 oktober 2020
Schriftelijke vragen Coronaontheffing functie poppodium Veiligheidsregio

Schriftelijke vragen Coronaontheffing functie poppodium Veiligheidsregio

De VVD, GroenLinks en D66 hebben kennisgenomen van het besluit van de Veiligheidsregio IJsselland om ontheffing te verlenen aan tien theaters in de regio, waaronder de Deventer Schouwburg en Mimik. De VVD, GroenLinks en D66 zijn blij met het besluit om deze twee belangrijke instellingen meer dan dertig bezoekers te laten verwelkomen.

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 2 oktober 2020
Fietsbeleid in Deventer

Fietsbeleid in Deventer

Er is sinds 2015 geen duidelijk fietsbeleid in Deventer. Met de aangenomen moties van 2018 en 2019 verwachtten we een fietsbeleid waarin de alle losse fiets-activiteiten en -plannen een duidelijk toetsingskader kregen. Zowel inhoudelijk als procedureel.  Daar moesten we als raad nogal lang op wachten, vandaar dat we dit als D66 Deventer met GL

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 15 september 2020
Stadshofplannen krijgen vorm Stadshof Deventer

Stadshofplannen krijgen vorm

De afgelopen week heeft de raad ingestemd met een voorstel van het college om een poort te realiseren naar de binnentuin van het grote bouwblok aan de Korte en Lange Bisschopstraat, de grote Overstraat en de Spijkerboorsteeg. De doorgang komt in de Korte Overstraat in een pand waar nu een Galerie zit. Met het maken…

Bekijk nieuwsbericht
MIMIK aanwinst voor Deventer Receptie Mimik

MIMIK aanwinst voor Deventer

Filmhuis/Theater Mimik heeft in de eerste week van september zijn deuren geopend. We zijn als fractie D66 erg content met dit heuglijke feit en brachten een bezoek op de openingsavond. Door de vele discussies over de kosten en de vertraagde oplevering heeft de directie van de Mimik begrijpelijk gekozen voor een “stille opening” zonder veel…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 28 juni 2020
Algemene beschouwingen juni 2020

Algemene beschouwingen juni 2020

Tijdens een bijzondere setting vergaderde de Gemeenteraad van Deventer in een 1,5 meter opstelling over de begroting. In de publiekshal van het Stadhuis was voldoende ruimte om alle raadsleden en het college een veilige zetel te bieden. Mede door de corona-crisis voorziene knelpunten was deze begrotingsbehandeling anders dan anders. Hieronder is de inbreng – zoals…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 19 juni 2020 maandag 18 mei 2020 woensdag 29 april 2020
D66 Deventer en Zwolle: geef duidelijkheid over noodverordening

D66 Deventer en Zwolle: geef duidelijkheid over noodverordening

De Gemeenteraadsfracties van D66 Deventer en Zwolle stellen beiden schriftelijke vragen aan hun colleges over een aantal onduidelijkheden in de huidige noodverordening die tot verwarring bij inwoners leiden. Volgens de fracties schuren de noodverordening daarnaast door de duur, intensiteit en proportionaliteit met grondrechten. De fracties zien tevens knelpunten in het handhaafbeleid. Er…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 28 april 2020 maandag 13 april 2020 woensdag 8 april 2020
Overlijden Peter Onvlee

Overlijden Peter Onvlee

Afgelopen maandag ontvingen we het zeer verdrietige nieuws over het overlijden van Peter Onvlee (fractievoorzitter Gemeentebelang). We hadden een week eerder al het treurige bericht ontvangen over het overlijden van zijn vrouw Fenneken. Voor zulke verdrietige gebeurtenissen zijn nauwelijks woorden te vinden. We rouwen mee met de zonen Kees en Joost van Peter en Fenneken…

Bekijk nieuwsbericht