Steun ons en help Nederland vooruit

Campagne voeren, luisteren in plaats van praten

Dit is voor mij de eerste keer dat ik mee doe met de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen en een leuke en interessante ervaring. Wat ik erg leuk vind dat het vooral om luisteren gaat:  wat speelt er , waar moeten we de komende periode de nadruk op leggen.

We zijn de afgelopen week langs de deuren gegaan en staan op zaterdag op de markt. We vragen naar de thema’s die men van belang vindt. Regionale invulling van Thema’s als Zorg, Milieu, Onderwijs en economie scoren hoog. Dat zijn ook de thema’s waar D66 mee vooruit wil. Dat  voelt wel goed!

Wat mij opvalt dat mensen, ook al overval je ze als je in je campagneoutfit voor hun voordeur staat, graag even het gesprek aan gaan.

Er wordt ook gemopperd over de extra kosten van de Viking en dat vind ik logisch. Niemand  staat te juichen bij het extra uitgeven van gemeenschapsgeld, wij dus ook niet. Uit de raadsenquête zal blijken welke lessen we hier uit halen. We dragen met de andere coalitiepartijen mede de bestuurlijke verantwoording en lopen daar niet voor weg. Een vlek gaat echter niet weg als je er in blijft wrijven. We moeten leren van de lessen en snel weer verder. Er is veel te doen!

De landelijke afschaffing van het raadgevend referendum is een veel genoemd thema. Gelukkig is dat niet aan de orde voor het bestuur van onze stad. We hebben in Deventer de mogelijkheid van een correctief referendum en dat willen we graag houden.

Het is interessant om te luisteren naar wat mensen te berde brengen. Het geeft mij de inspiratie om me in te zetten voor de toekomstige thema’s in de stad en dorpen. Ik zet me graag in om te zorgen voor meer werk, een beter milieu, beter onderwijs. Steunt u dit beleid? Stem dan 21 maart op D66

 

Rard Metz kandidaat raadslid D66 Deventer

Laatst gewijzigd op 22 november 2018