Steun ons en help Nederland vooruit

Blogs

D66 blogt over Goede energie
Geplaatst op 12 maart 2018

Een groot deel van de woningen is nog altijd slecht geïsoleerd. Dat is vreemd, de energierekening is fors en beter isoleren verdient zichzelf op lange termijn altijd terug door het lagere energiegebruik. Daarom wil ik mij de komende raadsperiode inzetten voor het beter isoleren van de totale woningvoorraad. Lees meer


D66 Blogt over Burgerinitiatieven
Geplaatst op 6 maart 2018

Regelmatig komen artikelen in de Stentor voorbij van verontwaardigde inwoners over beslissingen van de gemeente. De kap van een monumentale boom, ontwikkeling van openbaargroen zonder draagvlak. Het lijkt wel of de gemeente niet wil luisteren. Maar is dat onwil? Ik ben van mening dat dit te maken heeft met onvoldoende informatie over wat er speelt in de buurt en beperkende regelgeving. Lees meer


D66 Blogt over Goede Zorg
Geplaatst op 4 maart 2018

Sinds ruim 3 jaar regelt de gemeente de nieuwe Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Een wet die veel mensen kennen van het woord ‘’keukentafelgesprek’’, destijds een beladen term, inmiddels zijn er we er aan gewend. We zien dat er in Deventer hard gewerkt wordt om het in orde te krijgen. Maar het kan en móet zeker beter. Lees meer


D66 Blogt over Campagne voeren, luisteren ipv praten
Geplaatst op 4 maart 2018

Dit is voor mij de eerste keer dat ik mee doe met de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen en een leuke en interessante ervaring. Wat ik erg leuk vind dat het vooral om luisteren gaat:  wat speelt er , waar moeten we de komende periode de nadruk op leggen. Lees meer


D66 Blogt over Goed Wonen
Geplaatst op 4 maart 2018

In Deventer staan bijna 44.000 woningen. Dit jaar groeit Deventer voorbij de 100.000 inwoners en met de groei die nog wordt voorzien, zijn er de komende jaren nog ongeveer 3000 extra woningen nodig om de wachtlijsten voor een woning niet te laten oplopen en iedereen een dak boven het hoofd te kunnen bieden. D66 wil dat niet de politici, maar de woningzoekenden bepalen welke woningen nog gebouwd moeten worden. Voor elke woningzoekende, arm of rijk, moet er voldoende keus zijn. Lees meer


D66 Blogt over Goed Onderwijs
Geplaatst op 27 februari 2018

Iemand legde me laatst het volgende raadsel voor: “als je begint met één druppel water en dan twee en dan vier en dat zo per seconde blijft verdubbelen, weet je dan hoe lang het duurt voor je het Wembley stadion in London helemaal hebt gevuld met water? ”. Het antwoord is drie kwartier.

Met de wet van Moore weten we dat de reken- en opslagcapaciteit van computers, telefoons en tablets jaarlijks verdubbelt.  Dit heeft grote invloed op ons dagelijkse leven en ons werk. Lees meer

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018