Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Sallands Peil & AAV

Vrijdag 11 oktober 2019 te Deventer

Het lijkt nog ver weg, maar D66 is landelijk al begonnen met het leggen van het fundament voor het volgende verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat duurt nog 2 jaar, maar goede plannen hebben vaak tijd nodig om goed uitgewerkt te worden om de kans zo groot mogelijk te maken dat ze realiseerbaar zijn. Er wordt door de Landelijke Permanente Programmacommissie een reeks avonden georganiseerd waarop leden in gesprek kunnen over dit nieuwe verkiezingsprogramma.

Inloop 19:00 uur

Sallands Peil
1. Opening en vaststelling agenda AAV
2. Ingekomen post en mededelingen
3. Verslag AAV #061 d.d. 19 februari 2019
4. Financiën
5. Moties Sallands Peil / Congres 101
6. Update ontwikkelingen fracties
7. Rondvraag en sluiting

 

Uitnodiging Sallands Peil en AAV #062 op 11 oktober 2019

Het lijkt nog ver weg, maar D66 is landelijk al begonnen met het leggen van het fundament voor het volgende verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat duurt nog 2 jaar, maar goede plannen hebben vaak tijd nodig om goed uitgewerkt te worden om de kans zo groot mogelijk te maken dat ze realiseerbaar zijn. Er wordt door de Landelijke Permanente Programmacommissie een reeks avonden georganiseerd waarop leden in gesprek kunnen over dit nieuwe verkiezingsprogramma.

 

Er zijn diverse leden van plan naar zo’n avond toe te gaan en we willen graag het Sallands geluid laten horen. Er spelen in onze regio weer andere zaken dan in de Randstad en het is goed die extra onder de aandacht te brengen. Daarom organiseert Commissie Horizon op 11 oktober Sallands Peil. Tijdens deze avond gaan we vooral brainstormen en peilen wat wij in Salland vinden dat landelijk hoog op de agenda zou moeten staan. Denk aan de maatregelen tegen de droogte op de zandgronden, een visie op van uitbreiding van vliegveld Lelystad,  de gevolgen van leerlingenkrimp in de meer dunbevolkte gebieden voor het openhouden van scholen of de transitie naar een circulaire landbouw.

Waar vind jij dat we ons druk moeten maken als D66? Kom ook en doe mee met Sallands Peil!

 

Sallands peil in de toekomst

Omdat het goed en leuk is om vaker  over politiek met elkaar te sparren over waar wij vinden dat D66 aan zou moeten werken, gaan we in de toekomst vaker een Sallands Peil organiseren. Dat kan dan bijv. over regionale of afdelingszaken gaan, of over een plotselinge actuele kwestie.

11 oktober

19:00 uur

De Hip
Brink 21
7411BS, Deventer