Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

AAV #60 – D66 Salland

Vrijdag, 22 juni 2018 in Olst

Terwijl in alle drie de gemeenten onze fracties en ondersteuners aan de formatietafel zitten, is uw bestuur bezig om de volgende AAV te plannen van D66 Salland. Deze zal op 22 juni vanaf 19:30 worden ...

Terwijl in alle drie de gemeenten onze fracties en ondersteuners aan de formatietafel zitten, is uw bestuur bezig om de volgende AAV te plannen van D66 Salland. Deze zal op 22 juni vanaf 19:30 worden gehouden in het Holstohus in Olst, Jan Schamhartstraat 5. Een definitieve uitnodiging met agenda zult u nog ontvangen, maar reserveer deze datum alvast in uw agenda. Belangrijke topics en een voorlopige agenda treft u verderop aan in deze mail.

Aan het begin van de AAV zal Annemieke Traag, namens D66 de Gedeputeerde Energie, Milieu en Europa van de Provincie Overijssel, ons bijpraten rond het dossier Lelystad. Een belangrijk onderwerp, dat onze afdeling, regio en Den Haag bezighoudt.

 

Bestuursverkiezingen

In AAV #59, januari 2018, is aangekondigd dat alle ad interim bestuursfuncties (Voorzitter, Penningmees-ter, Secretaris, Campagne & Communicatie) vacant gesteld worden. Een ieder mag zich kandidaat stellen voor deze functies. Per gemeente zal tevens een Algemeen Bestuurslid in het bestuur plaatsnemen om het contact tussen leden van de gemeente en het bestuur te waarborgen. Dit lid dient wel uit die gemeente voorgedragen te worden.

 

In deze AAV kunnen de kandidaten zich voorstellen en zal de stemming plaatsvinden. U kunt zich voor dinsdag 12 juni 23:59u aanmelden met een korte motivatie door een mail te sturen aan de Afdelingsverkiezingscommissie, avc@d66salland.nl.

 

Evaluatie GR2018

Een groot aantal leden van onze afdeling heeft zich ingespannen in commissies (AVC, WAC, LAC en Campagne) om tot een zo optimaal mogelijk eindresultaat te komen voor, tijdens en na de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 (GR2018). Net als bij de GR2014 willen we dit proces en deze commissies evalueren, met als doel om hier voor de toekomst van te leren. We zullen hiervoor een evaluatiecommissie instellen met een externe voorzitter.

 

In deze AAV zullen we de opdracht voor deze eveluatiecommissie ter mandatering aan de leden voorleggen.Heeft u vragen, suggesties of wilt u in deze evaluatiecommissie plaatsnemen (het spreekt voor zich dat u dan niet zelf actief bent geweest in één van de te evalueren commissies), kunt u ons berichten via bestuur@d66salland.nl.

 

Update van de formatiebesprekingen

Per gemeente zal door de fractievoorzitters een update worden gegeven van de resultaten (en gang naar) de formatietafels.

 

Update PS2019

Terwijl de GR2018 nog aan het nasmeulen is, beginnen we onze pijlen te richten op de Provinciale Staten verkiezingen in 2019. In deze AAV zal de Regionale Programma Commissie een toelichting geven op hun werkzaamheden en om uw input ten behoeve van het Provinciale verkiezingsprogramma te vragen.

 

Actieplan Actieve Vereniging

Het bestuur wil alle leden graag betrekken bij de toekomst en de activiteiten van de vereniging. Als bestuur willen wij hiervoor een actieplan opzetten, waarvoor wij zeker uw input kunnen gebruiken. We hopen op uw bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van dit plan door mee te denken en te doen.

22 juni

19:30

Holstohus Olst, Jan Schamhartstraat 5 te Olst