Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 maart 2021

Coronasteungeld voor cultuur blijft bestemd voor cultuur

Op 17 maart sprak de raad over de motie “cultuur voor cultuur” waar wij als D66 fractie het initiatief voor hadden genomen. De motie was samen met de fracties van de VVD en PvdA en GL ingediend en is aangenomen. Dat is een mooie opsteker voor het culturele veld in Deventer die vooraf een aanbevelingsbrief naar de raad hadden gestuurd om de motie te steunen. Op een onvergetelijke avond met geweldige verkiezingsuitslagen voor D66 die tijdens de vergadering tot ons kwamen.

Cultuur voor cultuur

De rijksoverheid heeft in 2020 en 2021 extra middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten om de culturele sector te helpen om de coronacrisis door te komen. Dit geld is verdeeld via het gemeentefonds. Het wordt aan gemeenten over gelaten om dit geld naar eigen inzicht beschikbaar te stellen voor het culturele veld. Gemeenten mogen het geld ook aan bv sportverenigingen of andere doelen besteden. Met de motie willen we zeker stellen dat het rijksgeld voor cultuur, ook in Deventer alleen aan de culturele sector ten goede komt.

Schriftelijke vragen

We hebben eerder schriftelijke vragen gesteld aan het college of en hoe de in totaal 2 miljoen rijkssteun aan Deventer is/wordt besteed in 2020 en 2021. Die antwoorden waren niet erg duidelijk waardoor wij meenden dat het goed is om die besteding toch zeker te stellen. De antwoorden gaven aan dat bv niet al het geld in 2020 (ca 8 ton) al was besteed aan de instellingen. Dat komt ook omdat sommige instellingen door de sluiting ook geen onkosten maken en daarom geen steunaanvraag hoeven in te dienen. De schouwburg en MIMIK hadden wel een aanvraag ingediend en ook gekregen.

De cultuurmakers hebben de grootste problemen

De artiesten/kunstdocenten etc ervaren de meeste problemen. Zij kunnen niet optreden, hun werk tentoon stellen en/of geen les geven dus lopen inkomsten mis. We wilden daarom dat dat het “niet besteedde geld voor de instellingen”, aan de makers ten goede komt. Zo is dat dus vastgelegd in de motie. En heel mooi dat die nu ook is aangenomen.

Brede steun voor de motie

Mooi dat er een brede politieke steun voor de motie was. Voor deze motie is bewust de support van de VVD gezocht. Dat hebben we de voorbije coalitiejaren te weinig gedaan en wie weet komen er dit jaar van de GR-verkiezingen nieuwe kansen voor brede coalitie-overstijgende meerderheden voor coalitie-overstijgende onderwerpen. We gaan het meemaken komend jaar!

Jan Schuring
Fractievoorzitter en woordvoerder cultuur D66