Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 februari 2021

Klimaatcrisis is een urgente noodsituatie

Samen met de fracties van GroenLinks, Deventer Sociaal, PvdA en ChristenUnie dient D66 aanstaande woensdag een motie in waarin we de klimaatcrisis erkennen en de urgente noodsituatie uitroepen. Deventer zou zich daarmee voegen in een rijtje van steden (Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Basel, Bristol, London, Sydney e.v.a) en landen (o.a. Canada, Frankrijk, Spanje) die dit belangrijke signaal al eerder hebben afgegeven. Met deze actie wordt de klimaat en ecologische crisis erkend en wordt benadrukt dat het tegengaan van klimaatverandering een prioriteit is voor Deventer.

Landen hebben al afspraken gemaakt om de opwarming tegen te gaan en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen maar het gaat niet hard genoeg. Een temperatuurstijging van 1,5 graden, waar we nu op koersen, heeft al onomkeerbare gevolgen voor de planeet, zo schrijft het klimaatpanel van de Verenigde Naties.

Zoals in de speech van Sigrid Kaag afgelopen week benadrukt is, is de opwarming van de aarde een feit en heeft deze grote gevolgen. We merken nu al, ook in Nederland, de effecten van klimaatverandering. Het is dus de hoogste tijd om actie te ondernemen. Te denken valt aan het stoppen van subsidies op het verbranden van fossiele brandstoffen.

Deventer is intussen op weg om aardig haar steentje bij te dragen aan de energietransitie en daarmee het terugdringen van de CO2 uitstoot. Dit gaat zowel via de Regionale Energie Strategie als via ons eigen (ambitieuzere) Energieplan. Onze ambities hier zijn hoog en daarmee behoorlijk lastig om te realiseren. We zien nog onvoldoende sturing én middelen vanuit Den Haag om de energietransitie tot een succes te brengen.

Een klimaatnoodtoestand (“climate emergency”) uitroepen is een verklaring dat de opwarming van de Aarde een kritieke situatie schept waardoor dringend klimaatmaatregelen moeten worden getroffen. De gemeente bindt zichzelf en geeft een krachtig signaal dat alles wordt gedaan wat in haar macht ligt om de klimaatcrisis te bestrijden. Dit sluit voor een groot deel aan op de als forse ambities die Deventer al heeft opgenomen in het Energieplan maar we moeten ons bewust blijven van alle mogelijke oplossingen en de urgentie daarvan. Het uitroepen van de urgente klimaat noodsituatie is ook een oproep aan Den Haag om méér te doen dan waar nu op ingezet wordt. Het vraagt van ons college om zich daar ook voor in te zetten, samen met de gemeenten die ons zijn voorgegaan en meer gemeenten die ons zullen volgen.

We hopen dat de volledige gemeenteraad ook de klimaatcrisis erkent en dat Deventer voegt zich dan in het rijtje steden (Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Basel, Bristol, London, Sydney e.v.a) en landen (o.a. Canada, Frankrijk, Spanje) die dit belangrijke signaal al eerder hebben afgegeven. Met deze actie erkent D66 de klimaat en ecologische crisis en benadrukt D66 dat het tegengaan van klimaatverandering een prioriteit is voor Deventer.