Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 januari 2021

Ontwikkelperspectief Topicus

Woensdagavond 20 januari sprak de raad over de plannen voor de locatie die het bedrijf Topicus in eigendom heeft en wil bebouwen en verbouwen als woon- en werklocatie. Het college heeft voor dit plan een ontwikkelperspectief aan de raad voorgelegd. Dit perspectief is geen plan, maar geeft de kaders en spelregels waar een bouwplan voor deze locatie met de naam “Topicuscarré” aan zou moeten voldoen.

Topicuscarré en stadscampus

De ontwikkeling van de topicuslocatie is het eerste project in een lange reeks van projecten voor het grotere gebied vanaf het station via de Handelskade (en Verzetslaan) tot en met het kantoor van Goudappel Coffeng dat onder de naam “stadscampus de Kien” tot ontwikkeling wordt gebracht. Onze fractie is content met deze gebiedsontwikkeling waarmee meer banen,  woningen en opleidingsplekken worden toegevoegd in dit gebied onder gelijktijdige vergroening en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Als raad komen we binnenkort nog te spreken over deze gebiedsontwikkeling.

Bouwhoogte en bouwvolume Topicus

Het ontwikkelperspectief spreekt over het mogelijk maken van een hoogteaccent aan de Singel tot ca 40 meter en van een bouwvolume tussen de 15.000 en 17.500 m2 bruto vloeroppervlak. Topicus zou deze ondergrens nodig hebben om voldoende rendement uit het bouwproject te kunnen halen. Voor D66 is Topicus een belangrijke werkgever in de ICT-branche die veel jonge professionals aan Deventer bindt. In beginsel zijn we dus blij met de bouwambities die een verdere ontwikkeling van dit mooie bedrijf in Deventer mogelijk maakt. Maar we maken ons tegelijk zorgen over de kwaliteit van deze plek. Die mag dan in eigendom zijn van Topicus; het is ook een plek van de stad. De hele locatie verdient zeker een kwaliteitsverbetering, maar dan wel binnen kwalitatieve kaders of spelregels die passen bij Deventer en deze belangrijke entree van het station naar de historische binnenstad. D66 meent dat het hoogteaccent en een minimaal bouwvolume niet vooraf en expliciet in het perspectief nodig is. Laat de kwaliteit van de plannen maar aantonen of een hoogteaccent en welk bouwvolume mogelijk is binnen een kwalitatief hoogwaardig plan. Daarmee sluiten we een hoogteaccent niet uit, maar we streven niet op voorhand naar 40 meter hoogte. Juist het hoogteaccent en het bouwvolume hebben tot veel onrust geleid onder omwonenden.

Het ontwikkelperspectief wordt aangepast

D66 stond niet alleen in deze opvatting. Veel andere fracties waren dezelfde mening toegedaan en kwamen daarom met een amendement met als strekking dat het gekwantificeerde hoogteaccent en een minimaal bouwvolume uit het perspectief werden gehaald en het accent wordt gelegd op kwalitatieve ipv kwantitatieve kaders. D66 is mede-indiener van dit amendement. Het leidt er ook toe dat er de komende tijd diverse varianten worden uitgewerkt binnen het aangepaste kader zodat er straks ook een goed gesprek mogelijk is over deze varianten. Een hoogteaccent is niet uitgesloten, maar het wordt dan beoordeeld op kwalitatieve architectonische gronden. Het geamendeerde perspectief zal in februari door de raad worden vastgesteld.