Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 januari 2021

Vragen over toelating tot basisschool

Transparantie over toelatingsprocedures zijn belangrijke voorwaarden voor de toegankelijkheid van ons onderwijs. Voor het primair onderwijs zijn er wettelijke vereisten. In Deventer hebben de schoolbesturen en de gemeente afspraken gemaakt over de procedure voor aanmelding voor het basisonderwijs. Dat moet voorkomen dat er ongelijke kansen zijn.

 

De fractie van D66 Deventer ontving signalen dat er desondanks sprake is van vooraanmeldingslijsten, of -op zijn minst- niet-transparante procedures. Daarom stelden we schriftelijke vragen aan het college.

De antwoorden die we ontvingen stellen ons nog niet gerust. Met name het antwoord: ‘’De gemeente gaat niet over de aanmelding. Als er klachten zijn kunnen ouders zich melden bij de Onderwijsinspectie’’ is wat ons betreft onvoldoende. Want dit werkt juist ongelijkheid in de hand. Lang niet alle ouders zullen weten dat zij niet conform de afspraken behandeld zijn, laat staan dat ze de klachtenprocedure weten te vinden.

Wordt vervolgd.