Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 januari 2021

Samen sporten maakt sterk

Dit is de titel van het concept beleidskader Sporten en Sportaccomodaties 2020-2030. In de afgelopen jaren is dit stuk opgesteld samen met de Deventer sportverenigingen en het sportbedrijf. Doel is om meer eenduidigheid te hebben. Sport wordt duidelijk gekoppeld aan gezondheid (natuurlijk) maar ook het sociaal domein en ruimtelijke ontwikkelingen. De rol van vrijwilligers en de sportverenigingen staan voorop. Maar ook duidelijkheid over hoe de gemeente omgaat met accomodaties.

Scenario 5 voor sportaccomodatie

Voor het definitieve beleidskader wordt vastgesteld, is in de raad eerst gesproken over de scenarios voor de sportaccomodaties, voor zowel binnen- als buitensporten.De raad heeft gekozen voor scenario 5, waarbij centralisatie van accomodaties geen doel op zich is, maar er wordt wel voor gekozen als de mogelijkheid zich voordoet. Een beperkt aantal goede voorzieningen zorgt namelijk voor betere benutting (ook voor andere functies), samenwerkingsvoordelen en is ook qua duurzaamheid gunstiger. Bathmen, de Scheg en De Marke/Keizerslanden zijn accomodaties die het eerst worden aangepakt.

Op een lijn

Erg prettig dat er zo goed is samengewerkt met de sportverenigingen bij het opstellen van dit plan en dat de raad er ook eensluidend instaat. Het beleidskader inclusief dit scenario wordt verder uitgewerkt op basis van de wensen en bedenkingen van de raad en komt in 2021 terug voor definitieve vaststelling door de gemeenteraad.

De Scheg

Tijdens de raadstafel van 9 december 2020 kwam een extra lening van 550.000 Euro aan De Scheg aan de orde. Vanwege een kans om nieuwe machines aan de schaffen en het middenterrein van de ijsbaan beter te exploiteren. Maar vooral vanwege tegenvallende cijfers vanwege Corona natuurlijk. De raad kon hierin meegaan. D66 gaf aan wel graag een meer lange termijn inzicht te krijgen. Er komt namelijk nogal wat groot onderhoud aan. Wethouder De Geest heeft toegezegd dat er een overzicht komt van de lange termijninvesteringen inclusief de exploitatie.