Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 november 2020

Begroting 2021 en sociaal domein

Vanuit D66 Deventer zijn we blij dat er in de begroting ruimte is voor de bouw van VMBO De Marke-Zuid inclusief sporthal. Bovendien is er langer geld beschikbaar voor de buurtmakers in de Deventer wijken.
D66 diende tijdens de begrotingsbehandeling 3 moties mede in. Die zijn alle drie met grote meerderheid van stemmen aangenomen.

We vinden het -met GroenLinks- belangrijk dat de dienstverlening aan mensen die zonder werk komen de zitten en de mensen die in de schuldhulpverlening terecht komen op peil blijft. Dat signaal vinden we belangrijk om af te geven in deze Corona-tijd. Vooralsnog lijkt er voldoende budget voor deze noodzakelijke ondersteuning te zijn, maar mocht dat toch gaan knellen -door tegenvallende bijdragen van het rijk of grotere toestroom dan verwacht – dan vragen we het college om met een voorstel te komen om de service op peil te houden. Volgens ons is het beter snel en goed te handelen.
Link naar motie schuldhulpverlening: LINK
Link naar motie werk en inkomen: LINK
Daarnaast steunden we het PvdA-voorstel om voor Deventer met een plan van aanpak te komen voor de uitwerking van regionale zorgconcepten. In de regio gaat verzekeraar Eno (lees Salland Verzekeringen) een regionale zorgvisie coordineren. Dat is de kans om met alle grote aanbieders (ziekenhuis, Dimence, en vele anderen) te zorgen voor meer aandacht en geld voor preventie.
Link naar motie zorgconcepten LINK