Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2020

Algemene beschouwing D66 begroting 2021-2024

Tijdens een bijzondere setting vergaderde de Gemeenteraad van Deventer in een 1,5 meter opstelling over de begroting. In een aangepaste raadszaal van het Stadhuis was voldoende ruimte om alle raadsleden en het college een veilige zetel te bieden. Mede door de corona-crisis voorziene knelpunten was deze begrotingsbehandeling anders dan anders. Hieronder is de inbreng – zoals gebracht door fractievoorzitter Jan Schuring – door D66 Deventer integraal te lezen.

Voorzitter,

Voor 2021, het laatste volle jaar van deze raadsperiode, hadden we in 2018 allemaal andere verwachtingen. Wie had ooit kunnen voorzien dat we met zo’n ingrijpende gamechanger als corona te maken zouden krijgen. 2020 is vanaf maart voor velen een verloren jaar. We weten niet hoe lang het nog duurt en we hebben niet scherp wie in Deventer uiteindelijk de grootste versus de minder grote verliezers zullen zijn van deze pandemie. Het is dus enorm lastig om te bepalen waarin we als gemeente extra moeten investeren om erger te voorkomen.

Een zestal ankerpunten is voor D66 zichtbaar in de mist.

  1. We varen nog. Het Hanzeschip van Deventer is stevig gebouwd en goed onderhouden. Als een derde golf ons niet opnieuw overspoeld, dan zijn de perspectieven op een behouden aankomst eind 2021 positief. Met een sluitende begroting is er helaas geen ruimte voor nieuwe goederen, tenzij we wat goederen overboord kieperen om ruimte te creëren.
  2. Het schip ligt op koers. We moeten door naar de haven om de lading te lossen en de rekeningen te betalen. Dat betekent dat we door moeten gaan met het versterken van onze lokale economie om het verdienvermogen te versterken. D66 kijkt uit naar de plannen voor de stadscampus, de doorontwikkeling van het A1 bedrijvenpark-west. En naar de plannen voor de herstructurering van de bedrijventerreinen bergweides. Waarbij D66 belangstellend uitkijkt naar de ontwikkelmogelijkheden voor het Haveneiland.
  3. Ons schip is aantrekkelijk. We kunnen uitstekend extra matrozen en passagiers gebruiken. Dus moeten we plannen maken voor uitbreiding van ons schip. Naar Deventer vertaald; locaties zoeken voor nieuwe woningen en voorzieningen in zowel de dorpen als onze prachtige stad. Daar maakt dit college goed werk van. We hebben zicht op de ambities in de dorpen en aan die van de stad wordt nu gewerkt. Er zijn diverse inbreidingslocaties waar al aan gewerkt wordt. Want wie wil er nu niet wonen in de mooiste stad van ons land. En wat fijn dat onze pleinen nog mooier worden.
  4. We moeten slim omspringen met onze energie. Ons schip heeft niet genoeg fossiele brandstof aan boord om de haven te bereiken. We moeten de windkracht in de zeilen laten waaien en zonnepanelen op het dek plaatsen om het schip overdag van stroom te voorzien. Fijn dat we in Zandweerd van start kunnen gaan met een stevige rijkssubsidie om de wijk duurzaam te verwarmen. Een succes in de eerste wijk van Deventer is cruciaal om de rest te laten volgen. Ook mooi dat er een routekaart verduurzaming vastgoed komt. Liever nog ziet D66 een versneld investeringsplan voor de panden met dekking vanuit de energiebesparingen.
  5. We moeten blijven omzien naar elkaar aan boord van ons schip. Samen werken, elkaar helpen, gezond blijven en we moeten blijven leren om niet stil te vallen. We moeten zorgen dat de kwaliteit van onze dienstverlening op peil blijft nu meer mensen een beroep op ons (gaan) doen voor werk en ondersteuning. . Maar het blijft oppassen geblazen met de zorg voor de jeugd, en onzekere geldstromen vanuit Den Haag. De komende tijd blijft D66 oog houden voor gezondheid en gezonde buurten en verenigingen om het sociaal weefsel van de gemeente sterk te houden.
  6. Als laatste punt voorzitter, sluit ik af met een thema waar D66 zich al jaren sterk voor maakt. Na een dag hard werken aan boord van ons schip, wil je ’s avond tijd hebben om je dag te overdenken en te genieten van wat het leven te bieden heeft. We leven niet om te werken, we werken om te leven en om zin aan het leven te kunnen geven. We weten dat het culturele leven in Deventer hard wordt geraakt door Corona. En ook zonder corona is het al een kwestie van verdeling van de armoede. Feit is dat er in deze bijzondere tijd geen extra geld kan worden gevonden voor cultuur. D66 wil daarop 1 uitzondering maken voor het Deventer Verhaal. De huur van de Waag is dermate hoog dat daarvoor een handreiking moet worden geboden. We komen daarom met andere fracties met een amendement om het Dev Verhaal komend jaar wat meer speelruimte te geven. En daarnaast, we zijn in afwachting van een voorstel van het college voor hoe verder met het Burgerweeshuis en het cultureel centrum aan de keizerstraat

Voorzitter,

Ik rond af met een slotwoord over de amendementen en moties. Gegeven het voorgaande zal het duidelijk zijn dat D66 geen steun geeft aan amendementen die extra drukken op de begroting. Met enkel een uitzondering voor Dev Verh.

Daarnaast zijn we medeindiener van enkele moties die ik impliciet al bij de ankerpunten heb genoemd. Te weten:

– De motie over Zorgconcepten

– die over de Kwaliteit dienstverlening Werk en inkomen

– Die over de Kwaliteit dienstverlening Schuldhulpverlening

En de motie over voorsorteren op de toekomst

Voor andere moties geldt dat we onze steun vanavond afhankelijk is van de loop van het debat en de inhoudelijke argumentatie.

Tot zover