Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 oktober 2020

Unieke kans voor alternatieve energiebron

In de raad is enkele malen gesproken over Slim Warmtenet Zandweerd. Dit is een nieuw warmtenet die zijn warmte haalt uit de rioolwaterzuivering (RWZI) van Deventer. De warmte is zowel bedoeld voor de nieuwe woningen in het project “Tuinen van Zandweerd” als voor een groot aantal bestaande woningbouwwoningen en geïnteresseerde particulieren uit de (noordzijde van de) wijk.

Het zoeken naar alternatieve energiebronnen is een belangrijk thema. We weten dat de opgave om Deventer energieneutraal te maken fors is en met gebruik van enkel zon en windenergie is de impact op het landschap enorm. Mogelijkheden voor warmtewinning zijn beperkt. Naast de RWZI kan warmte uit de IJssel gehaald worden, maar de temperatuurwinst is een stuk lager. Restwarmte van bedrijven is in Deventer eigenlijk niet beschikbaar of ligt op te grote afstand van woonwijken. Diepe geothermie zou een uitkomst bieden, maar is op dit moment nog niet toegestaan in deze regio vanwege de grondwaterwinning. De beperkte mogelijkheden maken het des te belangrijker om dit project met beide handen aan te pakken.

Wat het project kansrijk maakt is de ligging van de RWZI. Deze ligt erg dicht bij de woonwijk waardoor veel minder warmte verloren gaat bij het transport naar de woning.

Risico’s bij realisatie

De techniek om warmte te onttrekken uit het gezuiverde water van de RWZI is op zich niet nieuw, maar het gebruik van deze warmte, en de manier waarop, is wel vernieuwend. Nieuwe energiezuinige woningen kunnen zonder meer aangesloten worden op een laag temperatuur warmtenet. De uitdaging zit hem vooral in het aansluiten van de oudere bebouwing. Omdat lage temperatuur hier niet voldoende is, is een concept bedacht waarbij per appartementencomplex of per straat een centrale warmtepomp geplaats wordt die het voorverwarmde water verder in temperatuur verwarmt tot CV temperatuur. Voordeel van dit concept is dat er voor de oudere huizen veel minder aanpassingen nodig zijn. Leidingen en radiatoren kunnen gewoon blijven zitten. Er zal wel fors worden ingezet op het beter isoleren van de coöperatiewoningen.

Een ander risico is de vraag in hoeverre particulieren in de wijk zich willen laten aansluiten op dit nieuwe warmtenet. Er is voor gekozen om dit op vrijwillige basis te doen. Elke woningeigenaar houdt keuzevrijheid om voor het warmtewet of het gasnet (en later een individuele warmteoplossing) te kiezen. Dit maakt het spannend om voldoende particulieren te vinden die per straat mee willen doen. Alleen als in een straat ongeveer 70% van de woningeigenaren meedoet is de centrale warmtevoorziening rendabel. De gemeente zal er dus alles aan moeten doen om het eigenaren zo aantrekkelijk mogelijk te maken om in dit project in te stappen. Vooralsnog lijkt het erop dat de prijs die men voor de warmte gaat betalen zeer concurrerend kan zijn met de gasprijs, maar bij realisatie zal moeten blijken of dit ook inderdaad het geval blijft. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de gasprijs.

Oordeel

De gemeente heeft werk gemaakt van het onderzoek en de risico’s en kansen zijn goed in kaart gebracht. Er is subsidie aangevraagd bij zowel provincie als rijk en we weten intussen dat de provincie inderdaad subsidie beschikbaar stelt. Het is nog wachten of we ook in aanmerking komen voor de subsidie van het Rijk.

Wij zijn, samen met de rest van de raad is zeer enthousiast over dit project. Als we in Deventer niet enkel willen leunen op zonne- en windenergie dan moeten we deze kans met beide handen pakken. Het is duidelijk dat er risico’s zijn maar die zijn goed in kaart gebracht en er wordt geld gereserveerd om tegenslagen op te vangen. Er liggen meerdere alternatieve scenario’s voor het geval het project tegenzit. Het voorstel is, onder voorbehoud van de subsidie van het rijk, nu als hamerstuk doorgezet naar de volgende raadsvergadering en zal het naar verwachting met grote meerderheid gaan halen.