Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 oktober 2020

Fietsbeleid in Deventer

Er is sinds 2015 geen duidelijk fietsbeleid in Deventer. Met de aangenomen moties van 2018 en 2019 verwachtten we een fietsbeleid waarin de alle losse fiets-activiteiten en -plannen een duidelijk toetsingskader kregen. Zowel inhoudelijk als procedureel. 

Daar moesten we als raad nogal lang op wachten, vandaar dat we dit als D66 Deventer met GL en CU nogmaals agendeerden. 

Op 16 september 2020 wisselden we met de wethouder van gedachten over hoe we dit als raad graag zouden zien. Door de toezegging dat er per december 2020 een concept fietskader ligt waar we als raad over kunnen besluiten, hebben we een weer een stap gezet richting meer lange termijn fietsbeleid in Deventer. 

Zonder in detail te gaan, is het duidelijk dat de inhoudelijke speerpunten de aanpak van het fietsparkeren in/rond de binnenstad en het up-to-date krijgen van het fietskernnet zijn. Maar het altijd op tijd meenemen van de fiets in bouw- en andere plannen is ook cruciaal. Uiteraard is er meer en moeten we scherp blijven en de ambities hoog houden (krijgen?) 

Alle inbreng van goede ideeen is nog altijd welkom! Wij blijven graag in gesprek.