Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 september 2020

Stadshofplannen krijgen vorm

De afgelopen week heeft de raad ingestemd met een voorstel van het college om een poort te realiseren naar de binnentuin van het grote bouwblok aan de Korte en Lange Bisschopstraat, de grote Overstraat en de Spijkerboorsteeg. De doorgang komt in de Korte Overstraat in een pand waar nu een Galerie zit. Met het maken van de poort komt er eindelijk zicht op de toegang naar een besloten kleine oase in het verstedelijkte gebied; de Stadshof. Een plan waar D66 zich in het verkiezingsprogramma al sterk voor heeft gemaakt.

Groot voordeel van het plan is dat de doorgaans lege bovenwoningen boven de winkels nu aan de achterzijde bereikbaar worden voor nieuwe bewoners. Nu staan die woningen leeg omdat winkeliers geen bovenbewoners door de winkel willen laten lopen. Vroeger woonde de winkelier boven de winkel maar dat is al jaren niet meer het geval. Enkele vastgoedeigenaren hebben belangstelling om zo appartementen boven winkels te kunnen realiseren en bereikbaar te krijgen. In potentie maakt de Stadshof circa 80 tot 100 appartementen boven winkels bereikbaar. Dat is niet zeker omdat een en ander afhankelijk is van de belangstelling van vastgoedeigenaren om appartementen te maken. De eerste eigenaar is inmiddels akkoord en daarmee worden boven de Blokker straks nieuwe appartementen gerealiseerd.

Het voorstel van het college leidt daarmee zowel tot een extra stadsparkje, als extra woningen in de binnenstad. Een win-win combinatie!