Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 juni 2020

D66 Deventer: de geschiedenis ligt op straat

De fractie van D66 Deventer heeft een motie ingediend om ervoor te zorgen dat bij historisch controversiële figuren in Deventer meer context wordt geboden over zijn of haar rol in de geschiedenis. Het gaat om personen die in de openbare ruimte “op een voetstuk worden gezet” middels een standbeeld of vernoeming op straatnaamborden en dergelijke; de geschiedenis ligt op straat.


Met alle Black Lives Matter protesten die momenteel wereldwijd spelen, is het duidelijk geworden dat er een grote vraag is naar een veelkleuriger beeld van de geschiedenis. Stefan van de Graaf (raadsopvolger D66): “Ook in Deventer kennen we verwijzingen naar historische beelden en straatnaambordjes. Het zou goed zijn als we meer historische context bieden door bordjes erbij te plaatsen en daarop uit te leggen wat hij/zij gedaan heeft en hoe deze daden stroken met de waarden van nu”. Door kritisch te kijken naar controversiële daden en nieuwe inzichten toe te voegen kan de historie worden verrijkt. Jan Schuring (fractievoorzitter): “De geschiedenis verdwijnt niet door haar te schrappen of te bekladden”. De fractie van D66 vindt het belangrijk dat historische instellingen en maatschappelijke belangenorganisatie worden geraadpleegd om de geschiedenis en context van controversiële personen veelkleuriger en eigentijdser te beschrijven.

De motie wordt mede ingediend door de fracties van ChrstenUnie, GroenLinks & PvdA

Link naar de motie: klik HIER