Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 mei 2020

Ruimte voor de fiets tijdens de coronacrisis

In Deventer wordt druk nagedacht over hoe de openbare ruimte er uit moet zien in de 1,5-meter- samenleving. In de binnenstad krijgt de voetganger voorrang in de beperkte ruimte. Maar hoe kom je bij je werk, school of winkel? De fiets is voor de korte en middellange afstanden een goed alternatief voor het openbaar vervoer en voor de auto. Het is alleen de vraag of er op dit moment voldoende ruimte is voor veilig fietsen. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met wachtende fietsers op drukke kruispunten? En met een veilige schoolomgeving?

Er zijn allerlei mogelijkheden om tijdelijk de fiets meer de ruimte te geven. D66, ChristenUnie en GroenLinks willen van het college weten wat de knelpunten zijn en aan welke oplossingen wordt gedacht.

In de nieuwe ‘anderhalvemeterwijk’ is meer ruimte op straat nodig voor lopende en fietsende mensen, zodat men zich vrij kan bewegen maar ook naar het werk kan fietsen en kan recreëren. Meer fietsers op de fietspaden, wegen en bij het verkeerslicht kunnen ook weer leiden tot opstoppingen waarbij het lastig wordt om continu de verplichte 1,5 meter afstand in acht te nemen. Reden om extra aandacht te vragen voor de fietser.

Gerry Stegeman (D66) “We willen graag dat kinderen -al dan niet met ouders- op de fiets naar school komen. Deventer denkt al na over zogenaamde schoolstraten. Op welke plekken kan dat wellicht versneld ingevoerd worden? ”

Er zijn veel mogelijkheden om fietsers meer veiligheid en comfort te bieden. Het openstellen van bepaalde rijstroken voor fietsen bijvoorbeeld, waarbij gelijk de maximum snelheid wordt verlaagd. Of langer of vaker groen bij verkeerslichten.

De vragen die we gesteld hebben aan het college vindt u hier. LINK

Raadstafel Fietsbeleid

Naast deze vragen, heeft D66 met GroenLinks en CU ook verzocht de raadstafel over het fietsbeleid in Deventer alsnog te agenderen. Deze kwam te vervallen door de Corona-maatregelen, maar de schriftelijke informatie die we kregen van het college roepen bij ons nog veel vragen op.